No Title
cv: 1811 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sVerandermanager, Interim-manager, Problemmanager, Management Consultant, Organisatieadviseur
Amersfoort
In overleg
opdracht in: Management en Consultancy


01-08-1988 t/m 01-10-1993 Heao: commerciële economie
01-08-1997 t/m 01-06-1998 Post HBO: Bedrijfskundig Management
01-11-1999 t/m 01-04-2001 MBA - Organisational Behaviour

Cursussen en bedrijfsopleidingen
01-08-1988 t/m 01-06-1989 opzet en implementatie IT-projecten
01-09-1995 t/m 01-11-2000 groepstrainingen met externe begeleiding
01-05-1997 t/m 01-03-1998 cultuurveranderingsprocessen01-08-1988 t/m 01-06-1989 opzet en implementatie IT-projecten
01-09-1995 t/m 01-11-2000 groepstrainingen met externe begeleiding
01-05-1997 t/m 01-03-1998 cultuurveranderingsprocessen

Profiel LaRoche:
Verandermanagement in de vorm van advies, coaching en interim-management op
het gebied van business control (inside-out) en
marketing (outside-in). Ik richt mij op:
- het mobiliseren en managen van verandering (-sprocessen);
- klantgericht denken en handelen, zowel inter- als intra-organisatorisch;
- het creëren van draagvlak en het opbouwen van betrokkenheid;
- het realiseren van kennisbevordering en -overdracht.

Mijn persoonlijk profiel:
- generalist, analytisch en conceptueel;
- resultaatgericht en besluitvaardig;
- kritisch, onafhankelijk en gedreven;
- open en mensgericht.

Intervisie vindt plaats binnen mijn eigen professionele netwerk, waarin
collega interim-managers, directieleden van organisaties en relaties uit de
naaste omgeving.


periode:01-05-2000 t/m 05-10-2000
functie:interim-manager
bedrijf:gemeente (top 25)
omschrijving:- Aansturing van de afdeling (13fte) en het scheppen van draagvlak
voor turnaround van gedrag en proces;
- Lid MT: advies en begeleiding inzake professionalisering en
strategische verandering;
- Inrichting besturingsmodel inclusief programma-management en
balanced scorecard;
- Reïntegratie van de voormalig controller binnen de afdeling,
profiel van de nieuwe controller opgesteld en werving opgezet.

periode:30-11-1999 t/m 31-03-2000
functie:interim-manager
bedrijf:middelgrote IT-organisatie
omschrijving:- Herstructurering van het project voor organisatiebrede
procesinrichting;
- Reorganisatie van de afdeling Control & Financien (15fte);
- Coaching-on-the-job van de concerncontroller;
- Optimalisatie van het planning & control proces.


periode:01-11-1999 t/m heden
functie:zelfstandig ondernemer
bedrijf:LaRoche
omschrijving:bedrijfskundige dienstverlening: zie vrije tekst

periode:01-03-1998 t/m 01-07-1999
functie:controller
bedrijf:OV-bedrijf (top 3)
omschrijving:- herinrichting van het besturingsmodel en het management control
proces op basis van balanced scorecard, inclusief implementatie van
nieuw budgetteringsysteem;
- directie- en managementadvies m.b.t. strategievorming en
veranderingsproces;
- implementatie van nieuw vervoersysteem: businessplan opgesteld en
onderhandelingen gevoerd met derden en gemeente;
- opbouw marketingdiscipline: advies over inrichting van proces en
organisatie.


periode:01-08-1997 t/m 01-12-2000
functie:adviseur
bedrijf:diversen
omschrijving:Kleine adviesopdrachten met betrekking tot marketingstrategie MKB.

periode:01-08-1995 t/m 28-02-1998
functie:bedrijfskundig adviseur
bedrijf:Wetenschappelijk instituut
omschrijving:- het operationaliseren van de interne verzelfstandiging binnen
ministerie;
- ontvlechting en privatisering van de commerciële divisie;
- ontwikkeling en implementatie van nieuw besturingsmodel: van input-
naar outputsturing;
- business proces redesign van het primaire proces.

periode:01-01-1980 t/m 31-07-1995
functie:diversen
bedrijf:diversen
omschrijving:‘94 – ‘95 Diverse organisaties: functies op het gebied van
commerciële binnendienst;
‘93 – ‘94 Zorginstelling, assistent Hoofd Econ. Adm. Dienst;
‘91 Multinationale platenmaatschappij, stage HEAO;
‘86 – ‘88 Multinationaal grafisch bedrijf, assistant Materials
Manager;
‘80 – ‘86 Productieploegendienst, taxichauffeur, verkoper, magazijn,
archief.