No Title
cv: 2455 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sConsultant MS Office, Acess, Excel, VBA, VB
Arnhem
1 dag per week
Access, Excel, VBA consultancy, ontwikkeling

1965-1971 HBS-B
1971-1975 Scheikunde (Vrije Universiteit), niet voltooid
1975-1978 Klinisch Chemisch Analist
1979-1987 Muziekwetenschap (Universiteit van Amsterdam)

1992 Algemene Opleiding Bankbedrijf (NIBE)
1998 Effecten en Derivaten (NIBE)
2001-2003 Tolk-vertaler Spaans, (Vertol Amsterdam)

1989 PION, Programmeur/systeemontwerper (Ordina Opleidingen)
1990 Easytrieve (GCEI)
1990 IMS-Database programmering (Interprogram)
1992 Basis TO (Volmac)
1994 Voortgezet TO (Volmac)
1995 Clipper (Volmac)
1996 DB2 voor ontwerpers en programmeurs (Vermeulen automatisering)
1997 Access 2.0 (Wildschut Opleidingen)
1997 Excel 5.0 (Wildschut Opleidingen)
1997 Word 6.0 (Wildschut Opleidingen)
1998 Basic Notes Concepts (AppliGate)
1998 Windows Architecture for Developers (Twice)
1999 Visual Basic 6.0 (Cap Gemini)
2001 Programming a SQL Server 2000 database (CGEY)
2001 Administrating a SQL Server 2000 database (CGEY)


applicaties Microsoft Access (incl. VBA) - specialist
Microsoft Excel (incl. VBA) - specialist
Microsoft Word (incl. VBA) - specialist

materiekennis Bankwezen
(securities, betalingsverkeer,SWIFT) specialist
Gezondheidszorg gevorderd


besturingssystemen MS Windows - gevorderd
OS/2 (v1.0 - Warp) - basis

database systemen MS Access - specialist
SQL Server 2000 - gevorderd
Oracle - basis

database benadering ODBC - gevorderd


hardware PC - specialist
Unisys Mainframe - gevorderd
IBM Mainframe - basis

methodieken/techniekenStructured analysis (ISAC) - basis
Structured design (Yourdon) - basis
SDM - basis

programmeertalen Visual Basic for Applications - specialist
SQL - specialist
Visual Basic 6.0 - gevorderd
Clipper - gevorderd
COBOL - gevorderd
Java - basis

internet HTML - basis
ASP - basis
JavaScript - basis
XML - basis
PHP - basis
MySQL - basis


Periode oktober 2012 -heden
Opdrachtgever Logica CMG
Klant Belastingdienst
Branche Overheid
Functie (Data-)Analist, Ontwikkelaar
Hardware PC
Operating system Windows 7
Omgeving Access 2010, Excel 2010, VBA
Omschrijving 1. bouwen van een Access-applicatie ter ondersteuning van het proces van overgang van alle Belastingdienstmedewerkers naar het gebruik van de Digitale Werkplek Belastingdienst (DWB).
2. onderhoud en nieuwbouw aan een bestaand Access-applicatie die vraag en aanbod van ICT op elkaar afstemt (dezelfde als in 2011)
3. conversie van Access- en Excel-applicaties van Office 97 naar Office 2010

Periode juli-augustus 2012
Klant ASR
Branche Pensioenen & verzekeringen
Functie Ontwikkelaar
Platform PC
Operating system Windows XP
Programmeertaal Access 2003, VBA
Omschrijving Aanpassen van een bestaande applicatie die Word documenten genereert op basis van gegevens in een Access database. Voor het vullen van de documenten wordt de tool Ghostfill gebruikt.

Periode mei 2012 – heden
Opdrachtgever Acroplis / Conclusion
Klant FrieslandCampina
Branche Voedingsmiddelenindustrie
Functie Ontwikkelaar
Platform PC
Operating system Windows 7.0
Programmeertaal Access 2010, Excel 2010,VBA
Omschrijving FrieslandCampina gaat in de loop van 2012 over naar Office 2010. Een aantal MS Access applicaties werkt niet meer correct onder 2010. De problemen moeten worden geanalyseerd en opgelost

Periode februari 2012 – heden
Klant Bureau Monumenten en Archeologie
Branche Gemeente (Amsterdam)
Functie Ontwikkelaar
Hardware PC
Operating system Windows XP
Programmeertaal Access 2003, Excel 2003,VBA
Omschrijving Nieuwbouw van 1. een systeem voor de registratie van inkomende en uitgaande post en 2. een systeem voor de afhandeling van bouwvergunningen.

Periode Januari 2012
Opdrachtgever Daytime
Klant Bruynzeel Filing & Storage, Panningen
Branche Industrie
Functie Ontwikkelaar
Hardware PC
Operating system Windows XP
Programmeertaal Access 2007, Excel 2007,VBA
Omschrijving Onderhoud en nieuwbouw van een Access applicatie waarin de verzending van gereedgekomen orders d.m.v. exporteurs wordt vastgelegd.

Periode april 2011 tot december 2011
Opdrachtgever Logica CMG / Fixxit
Klant Belastingdienst
Branche Overheid
Functie (Data-)Analist, Ontwikkelaar
Hardware PC
Operating system Windows XP
Programmeertaal Access 97, Excel 97,VBA
Omschrijving Onderhoud en nieuwbouw van een Access applicatie die vraag en aanbod van ICT personeel op elkaar afstemt


Periode maart 2009 tot maart 2011
Opdrachtgever LinkiT
Klant Instituut voor Beeld en Geluid
Branche Cultuur
Functie Data-analist, data conversie
Programmeertaal Office 2003: Access 2003, Excel 2007
Omschrijving De collectie van het Instituut voor Beeld en Geluid bestaat uit een groot aantal deelcollecties. De gegevens van die deelcollecties moeten in een grote centrale database (iMMix) worden verzameld. De oorspronkelijke gegevens zijn vastgelegd in verschillende vormen, Access databases, Excel spreadsheets Foxpro databases enz. Het project is gescheiden in 2 fases: eerst worden de bronsystemen opgeschoond vervolgens wordt de data naar iMMix overgeheveld.


Periode juni 2008 tot september 2008
Opdrachtgever Acknowledge
Klant Gemeente Amersfoort
Branche Overheid
Functie Functioneel expert
Hardware PC, small client (Citrix)
Operating system Windows XP, Windows Vista
Programmeertaal Office 2007: Access 2007, Excel 2007, Word 2007
Omschrijving In oktober 2008 gaat de gemeente Amersfoort over op Office 2007. Dat heeft gevolgen voor de Word-documenten, Excel-spreadsheets en Access-databases die in gebruik zijn. Tevens wordt er gebruikt gemaakt van Centric applicaties die koppelingen hebben naar Word documenten.
Het is de taak van de functioneel expert om de gebruikers te ondersteunen bij het converteren van applicaties en bij problemen in het dagelijks gebruik van de Office-applicaties.


Periode november 2007 tot januari 2009
Opdrachtgever Finace
Klant ABN AMRO
Branche Bank
Functie Analyst, System Developer
Hardware PC
Operating system Windows XP
Programmeertaal Access 2003, Excel 2003, VBA
Omschrijving Een Access applicatie, gebouwd door een externe medewerker, voldeed niet aan de wensen van de gebruikers.
Die gebruikers zijn projectmanagers van grote ICT-projecten. Zij kunnen gegevens van hun lopende en toekomstige projecten invoeren en vervolgens rekent de applicatie uit hoeveel menskracht (verdeeld over verschillende rollen) dat in de komende vereist. Dat kan vervolgens worden uitgezet tegen de beschikbare capaciteit.
De opdracht is de applicatie zodanig aanpassen dat hij alsnog door de gebruikers zal worden geaccepteerd.


Periode augustus 2005 tot november 2007
Opdrachtgever CapGemini
Klant Belastingdienst
Branche Overheid
Functie Analyst, System Developer
Hardware PC
Operating system Windows XP
Programmeertaal Access 97, Excel 97,VBA
Omschrijving Onderhoud en nieuwbouw van Access programma’s en Excel spreadsheets met VBA.
Een van de belangrijkste onderdelen is een Access programma waarin gegevens uit SAP worden bewerkt tot management rapportages (Bestuurlijke Informatie). De rapportages worden gerealiseerd in zeer complexe Excel rapportagesjablonen. De bron van de gegevens is SAP R/3.

Parellel aan het onderhoud van bovengenoemde applicatie wordt de BI-informatievoorziening gerealiseerd in SAP BW (Business Warehouse). Hiervoor worden m.b.v. de BEx Analyzer queries gebouwd om gegevens te extraheren. Tevens wordt een een onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van de Web Application Designer. In dit project wordt intensief samengewerkt met SAP BW-specialisten (bouwers van kubussen en queries)

Voor de sector Exploitatie is een applicatie gebouwd waarin de gegevens worden ingelezen van alle jobs die draaien op het mainframe en van alle activiteiten die plaatsvinden op de printstraat. Met deze tool kunnen vroegtijdig piekmomenten worden opgespoord en zo nodig maatregelen worden genomen om die pieken af te zwakken.


Periode vanaf oktober 2004
Opdrachtgever JACkLING Engineering B.V.
Branche Bouw en Techniek
Functie Business Analyst, System Developer
Hardware PC
Operating system Windows 2003
Programmeertaal MS Office 2003, Access 2003, Excel 2003, Word 2003
Omschrijving Analyseren van bedrijfsprocessen en realiseren van nieuwe functionaliteiten in een bestaande MS Access applicatie. Aanpassen van de module Call Registration. Bouwen van de module Project Registration en Documentation. Bouwen van een module voor tijdverantwoording van de werknemers plus (input voor) facturatie naar klanten en salarisbetaling naar medewerkers.


Periode februari-maart-2005
Opdrachtgever Zilver en Goud
Branche Inkoop van goud en juwelen
Functie Business Analyst, System Developer
Hardware PC
Operating system Windows 2000
Programmeertaal Access 2000, VBA
Omschrijving Bouwen van een geautomatiseerd systeem voor het registreren en verwerken van inkopen van goud en juwelen aan de balie.Maken van facturen; voorraadadministratie.


Periode februari-maart-2005
Opdrachtgever Microsoft
Klant Europol
Branche Overheid/Internationale criminaliteitsbestrijding
Functie Business Analyst, System Developer
Hardware PC
Operating system Windows XP
Programmeertaal Word 2002, VBA
Omschrijving Europol heeft onlangs een DMS (Document Managemanet Systeem) in gebruik genomen. De Word omgeving is d.m.v. templates zodanig aangepast dat het opvragen van documenten altijd via dat DMS geschiedt. Echter, een groot aantal documenten genereert errors die door de VBA in die templates niet wordt afgevangen en ervoor zorgen dat de link met het DMS wordt verbroken. Doel van de opdracht is het schrijven van een geautomatiseerde procedure om een groot aantal (plm 100K) documenten te scannen en aan te passen, zodat bovengenoemde errors niet meer optreden. Van het verloop van dit proces moet een verslag worden gemaakt.


Periode juni 2004 tot mei 2005
Opdrachtgever Yacht
Klant DHL
Branche Expeditie
Functie Consultant, Developer
Hardware PC
Operating system Windows XP
Programmeertaal MS Office 2002, Access 2002, Excel 2002, Word 2002
Omschrijving Begeleiden van een conversietraject van Windows 97 naar Windows XP en van Office 97 naar Office 2002. Adviseren van de projectleiding. Converteren en verbeteren van bestaande Access databases en Excel spreadsheets. Definiëren van standaards en procedures.


Periode december 2003 tot april 2004
Opdrachtgever Michael Baily Associates
Klant NUON
Branche Energie
Functie System Developer
Hardware PC
Operating system Windows 2000
Programmeertaal MS Office 2000, Access 2000, Excel 2000, Word 2000
Omschrijving 1. Bouwen van een MS Access-applicatie die de kosten van gasverbruik over het hele jaar voorspelt. Hiervoor worden twee datastromen in een database opgenomen, de werkelijke verbruiken en de te verwachten verbruiken. De werkelijke verbruiken worden real-time uit een Oracle database opgevraagd. Tevens bestaat de mogelijkheid om zogenaamde What-if cases in te lezen. Op basis van de in deze applicatie berekende gegevens wordt door de dealers besloten tot het al of niet sluiten van een "energydeal" of het doorsluizen van gas van de ene naar de andere centrale, met als doel de kosten zo veel mogelijk te minimaliseren.
2. Verbeteren van de functionaliteiten van een bestaande MS Excel spreadsheet, waarin het benodigde budget voor het onderhoud van energiecentrales over een periode van 10 jaar wordt berekend. Deze bedrijfskritische applicatie vertoonde nogal wat fouten en was niet onderhoudbaar (gebouwd door een gebruiker). Ingewikkelde berekeningen werden uitgevoerd met behulp van formules in cellen, met veel verwijzingen naar andere cellen. Deze berekeningen zijn nu vervangen door modulair opgezette berekeningen met behulp van VBA.


Periode mei 2003 tot oktober 2003
Opdrachtgever Stichting Speurwerk betreffende het Boek
Branche Boekhandel
Functie System Developer
Hardware PC
Operating system Windows (97, 2000, XP)
Programmeertaal MS Access 2000, Excel, Word, Outlook
Omschrijving Bouwen van diverse applicaties, gebruik makend van VBA en de functionaliteiten die de MS Office applicaties bieden.
Opdracht De Stichting Speurwerk betreffende het Boek (Amsterdam) is onderdeel van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (een overkoepelende branchevereniging van uitgeverijen, boekhandels en andere bedrijven).
De opdracht bestond uit het bouwen van een MS Access applicatie, gebruik makend van MS Excel functionaliteiten (de Excel Object Library), waarmee diverse, wekelijks terugkerende handelingen (redigeren van Excel Sheets en Word-documenten) worden geautomatiseerd. De Stichting Speurwerk betreffende het Boek maakt wekelijks een top-100 van best verkochte boeken. Daartoe verzamelt zij de gegevens van diverse boekhandels, bewerkt die tot een top-100 en mailt die vervolgens aan de deelnemende boekhandels. De gegevens worden door de boekhandels aangeleverd in diverse formaten; Excel sheets, ASCII-files tot en met faxen. De eerste twee werden tot voor kort handmatig aangepast tot een verwerkbaar formaat. Die stap is nu geautomatiseerd. In het verwerkingsproces moeten ontbrekende gegevens worden aangevuld. Voorheen was dat een visuele controle. Dat proces is nu geautomatiseerd: ontbrekende gegevens die in vorige weken al ontbraken worden nu automatisch aangevuld en aanvullingen worden automatisch bewaard in diverse Excel-sheets. Uiteindelijk krijgt iedere deelnemende boekhandel een Excel sheet met daarin een algemene top-100, die vervolgens wordt gekoppeld aan zijn eigen verkoop van die week, dit eveneens in de vorm van een Excel sheet.
De top-100 werd handmatig gemaild. Ook deze stap is geautomatiseerd (auromatisch genereren van e-mails met attachments van Excel sheets)

Periode april 2003 tot mei 2003
Opdrachtgever Baxter Business Communications.
Branche Communicatie
Functie System Developer
Hardware PC
Operating system Windows (97, 2000, XP)
Programmeertaal MS Access 2000, Excel, Word, Outlook
Omschrijving Bouwen van diverse applicaties, gebruik makend van VBA en de functionaliteiten die de MS Office applicaties bieden.
Opdracht Baxter Business Communications (Hilversum), is een bureau dat Engelstalige Business Communications verzorgt.
Bouwen van een MS Access applicatie voor de administratie van de bibliotheek. Baxter Communications heeft zo'n 15 medewerkers verdeeld over 3 locaties. Doel van de applicatie is te registreren welke boeken er aanwezig zijn binnen de organisatie (met mogelijkheid te zoeken op trefwoorden) en waar die aanwezig zijn (in huis: op welke locatie en buitenshuis: aan wie uitgeleend).


Periode juli 2002 tot april 2003
Opdrachtgever Alfa Advies
Branche Advisering Lagere Overheden
Functie System Developer
Hardware PC
Operating system Windows (97, 2000, XP)
Programmeertaal MS Access 2000, Excel, Word, Outlook
Omschrijving Bouwen van diverse applicaties, gebruik makend van VBA en de functionaliteiten die de MS Office applicaties bieden.
Opdracht Alfa Advies (Amstelveen), is een Adviesbureau voor Gemeenten en Woningbouwverenigingen.
De opdracht bestond uit het bouwen van een MS Access applicatie waarin de verhuuradministratie van gebouwen (huizen, scholen, clubhuizen) in bezit van de gemeente (i.c. Stadsdeelraden van Amsterdam) kan worden gerealiseerd. Verhuuradministratie moet hier in ruime zin worden opgevat: ook klachtenregistratie, staat van onderhoud, verzekeringen etc worden bijgehouden. Basis is een Access applicatie met MailMerges naar Word, Exports van gegevens naar Excel en genereren van e-mails in Outlook.


Periode februari 2001 tot mei 2002
Werkgever BovenIJ Ziekenhuis
Afdeling Automatisering
Branche Gezondheidszorg
Functie Applicatie beheerder
Omschrijving 1. Beheer van het ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem). Invoeren van nieuwe functionaliteiten van het ZIS, in casu DBC's, een nieuwe methode van registreren van medische verrichtingen teneinde in 2003 tot een nieuwe budgetteringssystematiek voor ziekenhuizen te komen.
2. Beheren (in samenwerking met de softwareleverancier) van een SQL Server 2000 DataWarehouse t.b.v. het analyseren van DBC gegevens. Realiseren van scripts om gegevens in het datawarehouse te laden. Realiseren van kubussen, die door de gebruiker in Excel bekeken worden. Onderzoeken van de mogelijkheid om management-informatie in het DWH op te slaan en rapportages te maken


Periode oktober 1997 tot januari 2001
Werkgever MeesPierson/Fortis Bank
Afdeling Desktop Services (DTS)
Branche Financiele dienstverlening
Functie Programmeur/Adviseur
Programmeertaal MS Office producten: Access (2.0 en 97), Excel, Word, VBA, VB 6.0
Hardware PC
Operating system Windows NT
Omschrijving -Ontwikkelen en beheren van diverse applicaties in MS Access, MS Excel (gebruik makend van VBA), en Visual Basic 6.0.
Bij enkele van deze projecten werd Access als front-end voor een Oracle database gebruikt. Daarbij werd ODBC ingezet om toegang te krijgen tot de tabellen in de database.

Enkele grotere projecten waren:

"Participanten Administratie"
Een applicatie waarin de posities van MeesPierson cliënten in de huisfondsen worden geadministreerd. In dit project had ik de rol van teamleider, d.w.z. het aansturen van 2 programmeurs en het actief meebouwen aan de applicatie. In een aantal RAD-sessies zijn de wensen van de gebruikersorganisatie geïnventariseerd. Hierbij werd de hulp van een externe RAD-deskundige ingeroepen. Ik had als taak deze sessies te organiseren.
Tevens was ik aanspreekpunt voor de projectleider en de gebruikersorganisatie.
De realisatie van het project besloeg ongeveer 6 maanden.
Verrichte taken binnen PA:
• Ontwerpen van een fysiek datamodel
• Creëren van een database in MS Access
• Bouwen van enkele modules van de User-Interface

"CA Upgrade"
De programmatuur van het Mainframe was niet in staat enkele Corporate Actions (bijv. splits en spin-offs) correct te verwerken. Hiervoor werd een systeem gebouwd waarbij gegevens betreffende de aandelenportefeuille van cliënten uit het Mainframe werden gedownload om in een Access applicatie te worden bewerkt. Deze applicatie genereerde vervolgens betalingsopdrachten en wijzigingen van aandelenpositiegegevens die op hun beurt weer werden ge-upload naar het Mainframe en daar verwerkt. Het projectteam bestond uit 1 Projectleider, 1 Functioneel ontwerper en 2 bouwers. Mijn rol was die van bouwer en ondersteuner van de Functioneel ontwerper. Realisatie besloeg ongeveer 6 maanden

De overige projecten betroffen applicaties waarvan het hele traject van inventarisatie tot implementatie niet meer dan 3 maanden in beslag nam. Alle werkzaamheden werden door mijzelf uitgevoerd, te weten: inventarisatie gebruikerswensen, schrijven FO en TO, bouwen ,testen, implementeren, opleiden van gebruikers en schrijven van een gebruikershandleiding.

De rol van adviseur behelsde o.a.:
Onderhouden van contacten met de gebruikersorganisatie: behandelen van aanvragen voor onderhoud en aanpassingen aan de applicaties, ondersteuning bij het gebruik van de applicatie
Adviseren en assisteren van eindgebruikers bij het inzetten van de diverse MS Office producten.
Adviseren over de haalbaarheid/wenselijkheid van aanvragen uit de gebruikersorganisatie
Advisering over de inhuur van externe ontwikkelaars


Periode oktober 1996 tot september 1997
Werkgever MeesPierson
Afdeling Helpdesk
Branche Financiele dienstverlening
Functie Programmeur / 2e lijns support
Programmeertaal MS Office producten: Access, Excel, Word, VBA
Hardware PC
Operating system OS2 / Windows 3.11
Omschrijving - Bouwen van diverse applicaties, m.n. in MS Access 2.0. O.a. een systeem voor beheer van lease-auto's, van parkeerplaatsen, van kunstobjecten in het bezit van MeesPierson, tijdregistratie van werknemers.
- Adviseren en assisteren van eindgebruikers bij het inzetten van de diverse MS Office producten.
- Conversies (van Lotus Approach naar MS Access en van Lotus 1-2-3 naar MS Excel).

Periode oktober 1995 tot september 1996
Werkgever MeesPierson
Afdeling Betalingsverkeer, Kredieten en Treasury (BKTS)
Branche Financiele dienstverlening
Functie Programmeur
Programmeertaal Clipper
Hardware PC
Operating system OS2 / Windows 3.11
Omschrijving In een klein team (2-3 man) bouwen aan diverse applicaties. O.a. een systeem waarin Kredieten van grote scheepsbouwers worden beheerd en een systeem voor consolidatie van de jaarcijfers van buitenlandse MeesPierson kantoren

Periode oktober 1993 tot september 1995
Werkgever Pierson Heldring & Pierson
Afdeling Betalingsverkeer, Kredieten en Treasury (BKTS)
Branche Financiele dienstverlening
Functie Systeemontwerper/Programmeur
Programmeertaal COBOL
Hardware Unisys Mainframe
Database IMS
Omschrijving Verrichten van onderhoud en nieuwbouw aan diverse Betalingsverkeersystemen. Dit betrof COBOL programmatuur die betalingsopdrachten aanlevert aan de BGC en programmatuur voor het correct verwerken van inkomend en uitgaand SWIFT-berichten verkeer.Periode oktober 1990 tot september 1993
Werkgever Pierson Heldring & Pierson
Afdeling Effectensystemen
Branche Financiele dienstverlening
Functie Systeemontwerper/Programmeur
Programmeertaal COBOL
Hardware Unisys Mainframe
Database IMS
Omschrijving Verrichten van onderhoud en nieuwbouw aan diverse systemen van het Effectenbedrijf. Dit betrof COBOL-programmatuur t.b.v. de periodieke rapportage naar de klant over de status van zijn effectenportefeuille. Het bouwen van een routine (die vanuit andere COBOL programma’s aangeroepen kan worden) om de cashflow van verschillende soorten obligaties te voorspellen

Periode juni 1990 tot september 1990
Werkgever GCEI
Afdeling GSD
Branche Lagere Overheid
Functie Programmeur
Programmeertaal COBOL
Hardware IBM Mainframe
Database IMS
Omschrijving Onderhoud van het systeem van de Gemeentelijke Sociale Dienst te Amsterdam