No Title
cv: 2677 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sICT Projectmanager / Senior Consultant
Den Haag
In overleg
ICT opdracht

OPLEIDINGEN: EN TRAININGEN
Vooropleiding:
diploma:
Novi
Informatica
1990
ja
UvA (Amsterdam)
Bedrijfseconomie (3de jaars)
1987
nee
T.H. Don Bosco (Antwerpen)
Industrieel Ingenieur (Kandidaatdiploma)
1982
ja
Don Bosco (Brussel)
A2- Mechanica (=VWO)
1980
ja

Vakinhoudelijke trainingen
diploma:
CMG
* Introductie Prince 2
2001


* Cursus Project Management 3 (CPM3)
2001


* Cursus Basis Audit Course (BAC)
2001


* Cursus Project Management 2 (CPM2)
2000

Panfox
* Vakopleiding: Ontwerpen volgens Architectuur principes (VOOA)
1999

Origin
* Millennium Consultancy
1997

IP /Informatica Projectgroep
* CMM
1997


* Integrale Functiepunt analyse
1997


* SPI (Software Proces Improvement)
1997


* Kwaliteitsmanagement
1997


* Projectkwaliteit op Maat
1997


* Onderzoek processtatus
1997


* Kwaliteitskosten onderzoek
1997


* Auditing : Aanpak en Fasering
1997


* Auditing : Quick Scan
1997

Siemens Nixdorf
* SAP R/3 Functional Consultant
Finance Accounting (FI)
Controlling (CO)
Material Management (MM)
Sales and Distribution (SD)
Fixed Assets Management (AM)
System administration
1996
Ja
Exin
* AMBI HS4,HP5,HP6
1991
Ja


Algemene trainingen
diploma:
CMG Academie
* Motiveren en Leidinggeven
2000

Schouten en Nelissen
* Adviesvaardigheden voor Consultants
1999

ISBW
* Opleiding: Project Management
1997COMPETENTIEPROFIEL

BRANCHE KENNIS: ERVAREN
ZEER ERVAREN
* Telecom: Zakelijke en Consumenten Markt

* Verzekeringen: Leven

* Banking: Effecten


* Banking: FinanciŽle Administratie

* Provinciale Overheid: Provincie Noord Holland

* Ministeries: Buitenlandse Zaken, VROM

* Railvervoer

* IT

* Financieel/Administratief


ICT KENNIS
ERVAREN
ZEER ERVAREN
Methoden


* CMG: CPLC Commander

* Function: Point Analysis

* CMM

* ITIL

* Fagan-inspection

* ISAC

* Method-1

* NIAM


* Prototyping

* Quick Scan

* RAD

* SDM 2

* Yourdon

* Object Oriented

* Solve 2000

* TQM

* Entity Relations Diagram

* Risk analysis

* SWOT

* TMAP

* Information Architecture


Technieken


* CBD Component based development

* Client/Server

* Ethernet


* Object Oriented

* Testautomatisering


Tools


* C/C++

* Clipper

* Pascal

* Cobol

* Visual Basic

* dBase IV

* Foxpro (Visual)

* Foxbase

* Object View

* Object Vision

* SQL Base

* SQL*

* Report Writer

* Lotus Notes

* Visio

* SDW

* PlanPerfect

* PC-Link

* Mercury Winrunner

* Microsoft Access

* Microsoft Exchange

* Microsoft Project

* PMW Project Management Workbench

* Business Contingency


Platforms


* DOS

* OS

* Unix

* Windows 95

* Windows 98

* Windows NT

* X-Terminal

* Linux


Thema's


* PM Project Management

* TQM Total Quality Management

* ERP Enterprise Resource Planning

* BPR Business Process Redesign

* Knowledge Management

* Kantoor Automatisering


OVERIGE VAKKENNIS
ERVAREN
ZEER ERVAREN
* Bedrijfseconomie

* Financieel Management

* Kwaliteitsmanagement

* Verandermanagement

* Informatiemanagement


PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN
Planning en Organisatie
* Organisatie ontwerpen
* OpdrachtdefiniŽring
* Planningstechnieken
* Risicoanalyse en risicomanagement
* Rapporteren
* Evalueren
* Systeem management
* Programma Management
* Gebruik van Project Life Cycle

Adviseren
* Adviesvaardigheden
* Interviewen
* Organisatie onderzoek

Leiding geven
* Groepsgericht leiding geven
* Delegeren
* Situationeel leiding geven

Communiceren
* Mondelinge communicatie
* Schriftelijke communicatie
* Luisteren
* Feedback geven
* Vergadertechnieken
* Presenteren

Talen: Lezen
Spreken
Presenteren
Schrijven
* Engels
uitstekend
uitstekend
uitstekend
uitstekend
* Frans
uitstekend
uitstekend
uitstekend
goed
* Duits
redelijk
redelijk
matig
matig


ATTITUDETYPERING
* Analytisch
* Zelfstandig
* Resultaatgericht
* Beslisvaardig
* Stressbestendig


PROFESSIONALISERING: ACTIVITEITEN EN NETWERK
* Solution Center: Project Management
* Deelname aan Project Control

WERKERVARING:, ROLLEN EN BRANCHES
Freelancer - Eťnmanszaak
jan. 2003 - heden
* Projectmanager
* Testmanager
* Systeemontwikkelaar
* ICT Adviseur
* Trainer
* Vervoer, Opslag en Communicatie
* Zakelijke Dienstverlening

CMG Public Sector B.V.
jan. 2002 - mrt. 2003
* Projectmanager
* Management Consultant
* Kwaliteitsadviseur
* Zakelijke Markt
* RijksOverheid

CMG Telecommunications & Utilities B.V.
aug. 2000 - dec. 2001
* Manager Change Office
* Projectmanager
* Launch Manager
* Trial Manager
* Telecom

Panfox B.V.
juni 1999 - juli 2000
* Projectmanager
* RijksOverheid

Origin Nederland B.V. Millenium Service Line
sept. 1997 - mei 1999
* Projectmanager
* Manager Project Office
* Projectleider
* Auditor
* Testmanager
* Verzekeringen
* Zakelijke Markt
* Handel en Distributie
* Banking


IP/Informatica Projectgroep - Software Control
sept. 1995 - aug.1997
* Iterim Manager Functioneel Beheer
* Kwaliteitsadviseur
* SAP R/3 Consultant
* Banking
* RijksOverheid
* Handel en Distributie


Stadsdeel de Pijp
1992 - febr. 1995
* Manager AO / IC
* Financieel Beleidsmedewerker
* Lagere Overheden


Verscheidene Software Huizen
1989 - 1992
* Systeemontwikkelaar
* Zakelijke Dienstverlening

KERNCOMPETENTIE
Door het vermogen om mij snel in te leven in de belangen van de verschillende partijen, ben ik in staat snel situaties te doorzien en de belangen en prioriteiten op een doeltreffende wijze uit te dragen. Sterke analytische kwaliteiten, een modelmatige denkwijze en mijn creatief maar toch pragmatisch oplossend denkvermogen staan borg voor een optimale aanpak en oplossing van de uit te voeren werkzaamheden.

ERVARING:
OKTOBER 2003 - HEDEN
Euro Express Treincharter b.v. (EET)

Afdeling/Project : Project īAutoslaaptrein backoffice systeemī
Rol : Senior Consultant (Freelancer)

Situatie

Naast het overnemen van de 'Alpen Expres' door EET (zie de vorige opdracht), is ook eind 2002 de Autoslaaptrein van de NS overgenomen. Dit product zal in de zomer van 2004 door EET voor het eerst worden geŽxploiteerd. Daar dit een product is die qua exploitatie zeer veel verschild van de tot nu toe geŽxploiteerde producten bij EET, is het besef ontstaan dat dit ingrijpende veranderingen of aanpassingen aan de bestaande informatie systemen heeft. Tot gevolg hiervan de directie van EET de opdracht gegeven een onderzoek / informatieanalyse uit te voeren die de consequenties hiervan in kaart dient te brengen

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

Uitvoeren van een onderzoek / informatieanalyse met als doelstelling het in kaart brengen van de gevolgen op de backoffice en informatiesystemen.
AUGUSTUS 2002 - OKTOBER 2003
Euro Express Treincharter b.v. (EET)

Afdeling/Project : Project īSki-Trein en Alpen Expres backoffice systemen en websitesī
Rol : Projectmanager / ICT consultant (Freelancer)

Situatie

EET is een private onderneming die sinds 1996 is opgericht. Ze organiseren reizen op basis van treinvervoer naar de wintersportgebieden in Oostenrijk, ItaliŽ en Frankrijk. Hun eerste product 'De Ski-Trein' is gegroeid tot een meer en meer gewaardeerd vervoersmiddel naar de wintersportgebieden. Destijds nog een concurrent van de 'Alpen Expres' van de NS, heeft EET sinds eind 2001 de 'Alpen Expres' van de NS overgenomen. EET beschikte echter niet over de geschikte logistieke, financiŽle en administratieve ondersteunende informatiesystemen voor dit product. Tevens waren de bestaande systemen voor de Ski-Trein aan grondige vernieuwingen toe. De ontwikkelingen van het bedrijf creŽerde om naast de reguliere kanalen ook het verlangen hun producten te kunnen aanbieden via het internet. De klant moest hierbij de mogelijkheid geboden worden online te kunnen boeken of te reserveren.
Dit heeft de directie van EET in mei 2002 doen besluiten de gewenste systemen te realiseren.

Dit resulteerde in een opdracht om object georiŽnteerde cliŽnt server systemen voor de backoffice te ontwikkelen ter ondersteuning van hun administratieve taken en processen voor beider producten.
Verder diende Internet applicaties te worden ontwikkeld die naast het hebben van een informatief karakter tevens de producten van EET online aan de klant kon aanbieden.
Voor de realisatie van de backoffice systemen is gekozen voor de volgende modulaire opzet van de systemen:
- Boekingregistratie module
- Factureringsmodule
- Treinsamenstelling en treinindeling module
- Reservering/Allotment module (t.a.v. touroperator en reisbureau boekingen)
- Beschikbaarheidsmodule
- Ticketing module
- Management Informatie module
- Electronic Data Interface module voor de uitwisseling van boekinggegevens tussen Touroperators en de Backoffice systemen
- Electronic Data Interface module voor de uitwisseling van boekinggegevens tussen Internet applicaties en de Backoffice systemen

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

* Het opstellen van de projectplannen voor het ontwikkelen van de backoffice systemen en internet applicaties voor de Ski-Trein en Alpen Expres
* Het inrichten van een projectorganisatie bestaande uit freelancers en medewerkers van deelnemende ICT bedrijven
* Het realiseren van Functionele Ontwerpen voor de te ontwikkelen Backoffice systemen en Internet applicaties
* Het realiseren van de Backoffice systemen en realisatie van de Internet applicaties
* Het managen van het projectteam alsmede waarborgen dat goedkeuring wordt verkregen tijdens de relevante stadia
* Waarborgen dat de deliverables wordt opgeleverd binnen de overeengekomen tijdpaden, budget en kwaliteitsniveau
* Het opzetten en implementeren van Configuratie Management, Change Management, Problem Management met ITIL concepten.
* Het coŲrdineren van Testactiviteiten.
* Het coŲrdineren en bewaken van de voortgang.
* Afleggen van verantwoording aan de opdrachtgever en projecteigenaars t.a.v. de projectmijlpalen, kwaliteit en budget.

Resultaten

* Opgeleverde Functionele Ontwerpen voor de Backoffice systemen en Internet applicaties en EDI interfaces
* Succesvolle oplevering van de te ontwikkelen Backoffice systemen en Internet applicaties en EDI interfaces
* Een geÔmplementeerde functioneel beheer organisatie inclusief de noodzakelijke beheer documentatie
* Geleverde trainingen en trainingsmateriaal aan de backoffice medewerkers en directie
JUNI 2002 - DECEMBER 2002
CMG Benelux Enterprise
Afdeling/Project : 2BC project (Intern project)
Rol : Senior Consultant

Situatie

CMG is een wereldwijd actieve dienstverlener op het gebied van management en ICT consultancy, systeemintegratie en outsourcing. CMG ondersteunt klanten in diverse markten, zoals telecommunicatie, bank- en verzekeringswezen, energie en utilities, industrie, distributie, transport en de overheid. De onderneming heeft ca 21.000 medewerkers in dienst, kantoren in 34 landen en bijna 40 jaar ervaring in ICT-dienstverlening. LogicaCMG heeft zijn hoofdkantoor in Europa en is genoteerd aan de beurzen van Londen en Amsterdam.
Begin 2002 heeft de CMG Benelux Board besloten dat de Benelux Enterprise zal gaan werken conform de ISO 9001:2000 standaard. Omdat veel van hun grote klanten eisen dat CMG ISO gecertificeerd is, was de commerciŽle noodzaak om een nieuw certificaat te halen hoog. Bovendien paste het halen van het nieuwe ISO certificaat goed bij de wens van CMG om kwaliteit te leveren bij haar klanten. In de ISO 9001:2000 norm is de klanttevredenheid hťt uitgangspunt. Om het halen van dit ISO 9001:2000 certificaat te realiseren, is het project '2BC', oftewel 'To Benelux Confirmity' begin mei 2002 van start gegaan. Het belangrijkste doel van 2BC was CMG Benelux op weg te helpen naar een lerende organisatie met een zich continu verbeterende bedrijfsvorming. In die organisatie zal steeds meer top-down beleid worden bepaald en staat klanttevredenheid en leren van je fouten voorop.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

Als lid van het projectteam was ik belast met het inrichten van de ondersteunende processen binnen de CMG Benelux organisatie met als belangrijkste onderdelen het Human Resource Management proces (HRM) en het inkoopproces. Hierbij was de doelstelling deze processen zodanig in te richten dat ze voldeden aan de gestelde conformiteits-, effectiviteits- en functionaliteitsniveau eisen .
Onderdelen die daarbij voor het HRM proces aan de orde waren, zijn:
o Werving en selectie (behoefte definitie, werving en selectie)
o Professionalisering (introductie, loopbaanplanning en opleiding)
o Kwaliteit van opleidingen en het effect van opleidingen moeten worden bewaakt.
o Beoordelen (uitvoeren, afspraken opvolgen, evaluatie gebruiken voor beleidsvorming)

In de eerste fase heeft een inventarisatie plaats gevonden van de eisen en wensen die gesteld worden vanuit de ISO 9001:2000 standaard. Verder zijn de eisen en wensen geÔnventariseerd vanuit CMG Group, de Benelux board, de BPRM organisatie en een vertegenwoordiging van de users vertegenwoordigd in de implementatiewerkgroep. Alle bevindingen zijn via interviews en vragenlijsten verwerkt in het document "Integraal Requirements document - 2BC to Benelux Conformity.

De volgende fases bestonden uit het ontwerp, realisatie en implementatie van het kwaliteits-management-systeem

Resultaten

o Atlas, het nieuwe kwaliteits-management-systeem voor de CMG Benelux organisatie die de organisatie faciliteert bij het bereiken van een aantal concrete doelstellingen, waarvan de belangrijkste zijn:
* De introductie van een continue verbeteringscyclus (Plan, Do, Check en Act) die als basis dient voor alles wat ze doen
* CMG Benelux een lerende organisatie laten worden
* Meten en verder verhogen van de klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid
* De introductie van 'procesdenken'
* Het kwaliteitsdenken moet (weer) bij een ieder vanzelfsprekend zijn

o ISO 9001:2000 Certificering van CMG BNL per januari 2003

JUNI 2002
Dienst JustitiŽle Inrichtingen (DJI)
Afdeling/Project : Project JUPRO DJI
Rol : OnderzoekscoŲrdinator

Situatie

In het kader van de invoering van PeRCC (zie hiervoor de opdracht van jan. 2002 - juni 2002), heeft Jupro DJI eind 2001 een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte van DJI ten aanzien van personele managementinformatie en de mate waarin PeRCC tegemoet komt aan deze behoefte. De uitkomsten van dit onderzoek zijn kenbaar gemaakt in het document "Invoering PeRCC bij DJI, Management informatie en personeelsregistratie" versie 1.0. De conclusie van dat onderzoek was destijds dat PeRC, enige uitzonderingen daargelaten, zou moeten kunnen voorzien in de gestelde behoeften. Het onderzoek had zich echter beperkt tot de leidinggevenden en medewerkers van P&O afdelingen binnen de verschillende sectoren en inrichtingen van DJI. En nu, na ingebruikname van PeRCC binnen een aantal inrichtingen en het hoofdkantoor DJI, blijkt er toch nog aanvullende managementinformatie behoefte te zijn. Met name vanuit het hoger- en middel management en hoofdkantoor DJI.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

Om deze aanvullende behoefte boven tafel te krijgen, is aan mij het verzoek gedaan een aanvullend onderzoek in te stellen om de behoeften van bovengenoemde managementlagen en hoofdkantoor in kaart te brengen. Het primaire uitgangspunt van dit onderzoek betrof de behoefte losstaand van de mogelijkheden en onmogelijkheden van PeRCC te inventariseren. De mate waarin PeRCC tegemoet komt aan deze behoefte diende enkel op globaal niveau te worden bekeken.

De hiervoor gekozen aanpak was:
* Het houden van een achttal interviews met Algemene Directeuren, Locatie Directeuren, Hoofden P en Directeuren Ondersteunende Diensten van diverse inrichtingen en sectoren, die tezamen representatief zijn om een accuraat beeld te kunnen geven omtrent de MI behoefte binnen DJI voor het hoger- en middelmanagement
* Het houden van een sessie met vertegenwoordigers van het hoofdkantoor/Duba en DJI sectoren met het doel de MI behoefte te inventariseren die vanuit de staf hoofdkantoor en de sector managers gewenst is
* Het uitvoeren van een schriftelijke enquÍte onder vijf inrichtingen, waarbij gevraagd wordt in een lijst met allerlei mogelijke managementinformatie overzichten aan te vinken welke overzichten gewenst zijn, zowel voor de IST als de SOLL situatie. Als inputmateriaal voor de lijst, is gebruik gemaakt van alle management informatieoverzichten die door Persmaster kan worden gegenereerd.

Resultaten

Het rapport "Personele Managementinformatie-Uitkomsten behoeftebepaling aanvullend onderzoek", waarbij de personele managementinformatie behoefte uitgesplitst is in onderstaande doelgroepen:
1. De Directie (Cluster-, Algemeen- en Locatie Directeuren)
2. Het middelmanagement (DOD en Hoofden P)
3. Het hoofdkantoor DJI, met name de stafmanagers en sectormanagers


JANUARI 2002 - JUNI 2002
Ministerie van Justitie - Directie Personeel en Organisatie
Afdeling/Project : Directie Personeel en Organisatie / Project 'Implementatie PeRCC'
Rol : Technisch Implementatieleider / Consultant Release Management

Situatie

Medio 2001 is binnen de gehele Justitie-organisatie besloten het personeelssysteem OPI/Interpers te vervangen door PeRCC 6.0. De Justitie-organisatie omvat de sectoren Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), Dienst JustitiŽle Inrichtingen (DJI), Directie Rechtspleging (DRp), Raad van de Kinderbescherming (KvK), Directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (DBOB), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Schadefonds, Klachtencommissie en overigen.

PerCC, een cliŽnt-server systeem ontwikkeld door PinkRoccade, is een personeelsinformatiesysteem die de primaire processen in de HR-organisatie en het lijnmanagement ondersteunt. Het systeem is modulair opgebouwd en gekoppeld aan het voor de overheid in gebruik zijnde IPA-salarissysteem. De feitelijk aansturing van de salarisverwerking vind plaats vanuit PeRCC. Het systeem bestaat uit programmatuur en Oracle databases waarbij de programmatuur bestaat uit twee onderdelen. De server applicatie en de PeRCC cliŽnt programmatuur. Deze laatste diende op de PC van iedere PeRCC gebruiker te worden geÔnstalleerd.

Om de doelstellingen te realiseren zoals beschreven in het "Masterplan Implementatie PeRCC" is het project 'Implementatie PeRCC' op de rit gezet. De gekozen strategie van het project was om PeRCC in de verschillende instellingen binnen de sectoren tranchegewijs uit te rollen.
De projectorganisatie bestond uit twee onderdelen:
- een projectteam implementatie met als taak de coŲrdinatie van de uitrol en het verzorgen van de opleidingen
- een tijdelijke beheer organisatie (TBO) die als taak had het technisch- en functioneel beheer van de centrale databases en server applicatie van PeRCC alsmede het uitvoeren van een helpdesk functie voor alle PeRCC gebruikers binnen de Justititie organisatie

Door PinkRoccade wordt elk jaar een aantal nieuwe releases van PeRCC beschikbaar gesteld. Terwijl het project 'Implementatie PeRCC' in volle gang was, is met de Justitie organisatie besloten tussendoor een releasewissel uit te voeren van PeRCC 6.0 naar PeRCC 6.1. Dit werd aangegrepen om tevens een Release Management procedure te ontwikkelen en deze binnen de Justitie Organisatie te implementeren om zodoende deze voor toekomstige PeRCC releasewissels voor te bereiden.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

* Het managen en coŲrdineren van de implementatieteam leden
* Afstemming met sectorale projectleiders en sectorvertegenwoordigers binnen de gehele Justitie organisatie omtrent voorbereidende en in de implementatiefase uit te voeren activiteiten
* Het opstellen en distribueren van Conversie en Implementatie planningen
* Het opstellen en distribueren van Conversie en Implementatie draaiboeken
* Het opstellen en distribueren van noodscenario's
* Planning en coŲrdinatie uitrol van de cliŽnt installaties
* Waarborgen dat de uitrol van PeRCC binnen de overeengekomen tijdpaden plaatsvindt
* Inrichten van een vliegende brigade (Reparatie team)
* Het uitvoeren van de testcoŲrdinatie
* Oplossen van eventueel voorkomende problemen tijdens de verschillende fases
* Voortgang en rapportage aan de Algemeen Project Manager
* Neerzetten van een strategie voor het omgaan met de 'PeRCC omgevingen' die door het 'PeRCC implementatie project' zijn ingericht en onder beheer zijn bij de tijdelijke beheer organisatie (TBO)
* Het ontwikkelen en implementeren van een Release Management procedure in nauwe samenwerking met sector DJI - ICTS

Resultaten

* Een succesvolle uitrol van het PeRCC personeelsinformatiesysteem binnen de gehele Justitie organisatie
* Een ontwikkelde Release Management procedure
* Een succesvolle tussentijdse releasewissel van PeRCC die tevens diende als pilot voor de ontwikkelde Release Management procedure
* Acceptatie en implementatie van de Release Management procedure PeRCC
* Een beheeromgeving van PeRCC conform de eisen en wensen van de Justitie organisatie
APRIL 2001- DECEMBER 2001
KPN BU BN PSO
Afdeling/Project : Business Unit Broadband Networks PS&O - Change Office
Rol : Manager Change Office - Projectleider 'Change Office Structureel'

Situatie

KPN heeft in augustus 2000 de nieuwe dienst MxStream gelanceerd. Een dienst waarvoor het Mxstream Project in het leven is geroepen met als taak om het levering en service proces van deze dienst te ontwikkelen en de hiervoor ondersteunende systemen. Nadat deze dienst commercieel is uitgerold, werden de functionele beheeractiviteiten van het levering en serviceproces en de hieraan ondersteunende systemen in eerste instantie door het Mxstream project zelf uitgevoerd. CMG is gevraagd om vanaf 1 maart 2001 deze activiteiten over te nemen en deze verder te ontwikkelen binnen de lijnorganisatie van BU BN PSO - P&S. Dit hield mede in dat de organisatieonderdelen Functioneel Beheer en Change Office dienden te worden ingericht. Conform de CMG offerte dienen deze activiteiten naast de operationele change management activiteiten te worden uitgevoerd.


Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

Projectleider 'Change Office Structureel': Het inrichten van de Mxstream Change Office organisatie en het ontwikkelen en implementeren van een Change Management procedure die tot doel heeft het op een beheersbare wijze doorvoeren van alle noodzakelijke wijzigingen op de processen en systemen die tot de xDSL IT dienstverlening van BU BN PSO horen, waarbij de veiligheid, betrouwbaarheid en stabiliteit van de IT-omgeving wordt gewaarborgd.

* Het opstellen van een plan van aanpak voor het project 'Change Office Structureel'
* Het inrichten van de projectorganisatie.
* Het inventariseren en onderhandelen/afstemmen met de omgeving van de Change Office organisatie.
* Het sturen op de inzet van de projectmedewerkers tot het ontwerpen en implementeren van een Change Management proces binnen de Mxstream Change Office organisatie, alsmede het ontwikkelen van ondersteunende middelen voor de Change Mangement organisatie.
* Het borgen van het Change Office proces binnen KPN BU Broadband Networks PSO organisatie.

Manager Change Office:
* Het sturen op inzet van de Change Office medewerkers, het rapporteren op resultaten aan de opdrachtgever en het signaleren van verstoringen op de ingeplande deliverables.
* Het evalueren van uitgevoerde activiteiten en het initiŽren van verbeteringen in de kwaliteit van middelen en sturing binnen de Change Office organisatie.
* Uitvoeren van de rol van Change Manager. Dwz het uitvoeren van change management activiteiten binnen de Mxstream Change Office organisatie met het doel tot het realiseren van geÔmplementeerde RFC's conform het Mxstream change management proces. Dit bestaat uit het analyseren, vertalen en communiceren van de gewenste verbeteringen in de bedrijfsvoering ter optimalisatie van bedrijfsprocessen en systemen. Het coŲrdineren van het ontwerp en implementatie traject alsmede het leiden van een evaluatie traject.
* Verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van de change managers
* Resource planning
* Voortgangsrapportage aan het management PSO/P&S manager


Resultaten

Een heldere procedure voor het Change Office die een ťťnduidige werkwijze voor alle betrokken partijen verschaft van waar het gaat om het doorvoeren van wijzigingen op de xDSL IT dienstverlening van BU BN PSO (en de daarmee samenvallende andere KPN Telecom informatie systemen). Om bovenstaande te realiseren is er ingegaan op:
* De werkwijze van het Change Office
* De relaties met de omgeving ten behoeve van het Change Management
* De Change Office organisatie

Tevens is bij de uitwerking van deze procedure gebruik gemaakt van ideeŽn omtrent de toepassing van Standaard Release Management (SRM). SRM is een van de speerpunten van de KPN-reorganisatie 'Vision'. SRM heeft tot doel ervoor te zorgen dat het totaal aan veranderingen dat in de technische portfolio (systemen en processen) nodig is, gerealiseerd kan worden. Dit wordt bewerkstelligd door het regelmatig uitbrengen van nieuwe releases en het op een gestructureerde wijze plannen van de inhoud van die releases.
NOVEMBER 2000 - APRIL 2001
Telfort - Solutionhouse
Afdeling/Project : Launch Management Fixed and Ignite / Launch Telfort IP Select
Rol : Launch Manager

Situatie

Het product is een complete Managed IP-dienst voor het vaste net met het oog op de zakelijke markt, gecombineerd met de andere datadiensten van Telfort, waardoor de zakelijke klant het netwerk kan aanpassen aan de diverse businessprocessen. De klant kan dit doen via een enkelvoudige toegangspoort om zodoende beveiligde klantennetwerken te vormen. Het bestaande Telfort portfolio biedt zeer veilige maar statische frame relay en ATM-diensten en zeer flexibele maar relatief onveilige internetdiensten. Door middel van het lanceren van het produkt Telfort IP Select wil Telfort een combinatie van deze kwaliteiten: flexibiliteit, veiligheid en kwaliteit aan zijn klanten kunnen aanbieden. Een Telfort IP Select klant zal hierdoor maximaal kunnen profiteren van de nieuwste IP- technologieŽn. De Telfort IP Select-dienst biedt een "applicatie-bewust" netwerk dat volledig afgestemd kan worden op de business processen bij de klant.
De Launch Manager heeft de taak het nieuwe product vanuit een ontwikkelingsfase naar een 'klaar-voor-gebruik'-fase te brengen.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

* Ondersteunen van de Product Managers met Product Launch activiteiten.
* Opleveren, updaten en distribueren van het Product Launch Project Plan
* Waarborgen dat het product wordt gelanceerd binnen de overeengekomen tijdpaden, budget en kwaliteitsniveau in overeenkomst het launch proces van Telfort
* End-to-end leiding geven aan het Product Launch proces.
* Het managen van het product launch team alsmede waarborgen dat goedkeuring wordt verkregen tijdens de relevante stadia
* Leiding geven aan multi disciplinaire project teams.
* Onderhouden van relaties met verschillende afdelingen binnen Telfort.
* Documenteren van project activiteiten binnen Telfort standaards.
* Beheersing van kosten gerelateerd aan het Launch proces.
* Oplossen van eventueel voorkomende problemen tijdens het launch proces.
* Rapporteren aan de Product Launch Board m.b.t. voortgang en escalatie indien noodzakelijk
* Het opstellen van het Closure Report

Resultaten

Uitrollen van de dienst IP Select voor commerciŽle launch zoals deze is beschreven in het Product Source Book 2.0; een Class of Service 2 and 3, interconnectie van IP Select met de Frame Relay, ATM, Remote Access en Internet platforms.

Onderdelen hieruit zijn:
* Een succesvolle fysieke implementatie van het netwerk, core en edge, en netwerk management systeem.
* Een succesvolle implementatie van een operationele levering en serviceproces.
* Aanpassingen / uitbreiding van bestaande IT and Billing Systemen
* Alpha en Beta trial results (if trial is conducted) and evaluation report of the training
AUGUSTUS 2000 - NOVEMBER 2000
Telfort - Solutionhouse
Afdeling/Project : Launch Management Fixed and Ignite / Trial Management
Rol : Trial Manager

Situatie
Vanuit afdeling "Launch management Fixed and Ignite", onderdeel van het Telfort Solution House, worden nieuwe vaste net en internet diensten voor de zakelijke markt gelanceerd.
De Trial Manager maakt onderdeel uit van een virtueel team, het zogenaamde product launch team. Tijdens de trials is de Trial Manager leidend in de voortgang van het project. De voortgang van de trials wordt wekelijks gerapporteerd aan de directe manager, als ook aan het team waar de Trial Manager onderdeel vanuit maakt. De Trial Manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van de Alfa (met fictieve klant) en Beta (met klant) Trial activiteiten.
De Alfa Trial controleert de operationele procedures, noodzakelijk om een product aan te bieden, te verkopen alsmede het installeren en beheren van het product of dienst tijdens zijn life cycle.
Alfa tests worden uitgevoerd in een risico vrije omgeving, nml. zonder aanwezigheid of bemoeienis van klanten of commercieel verkeer. Na afronding van de Alfa tests, en niet eerder, mag het product de Beta testfase ingaan en kan worden overwogen voor een commerciŽle lancering. Een Beta trial wordt uitgevoerd na de Alfa Trial met dit verschil dat de Beta gebruik maakt van zogenaamde 'friendly' klanten in live situaties. In deze 'live' situaties worden complete end to end tests uitgevoerd op de systemen en processen en worden de gegeven trainingen nader geŽvalueerd.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten
* Verzamelen van gegevens omtrent Alpha en Beta Trials
* Schrijven van een test-plannen incl. planning
* Het aanwijzen en begeleiden van Alpha test medewerkers. (Interne Medewerkers)
* Afstemming en begeleiding op inzet van testactiviteiten met Beta klanten.
* Schrijven van de test-scripts
* InitiŽren van de test activiteiten
* Rapporteren over de test resultaten alsmede het opleveren van een Trial Closure Report met de waargenomen issues. (Blocking & Non-blocking)
* Voorbereiden en coŲrdineren van klantonderzoeken tijdens de Beta trial
* Arrangeren van wekelijks voortgangsoverleg in de Alfa / Beta Trial fase
* Uitbrengen van advies over het commercieel kunnen lanceren van een product
* Goedkeuren van de zogenoemde "exit" van de trial(s)

Resultaten
Uitgevoerde Alfa- en Beta trials voor verscheidene launch trajecten.
JANUARI 2000 - JUNI 2000
Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV)

Afdeling/Project : Het project 'ErCoS' (Erkenningen en Controle Systeem)
Het project Invoering CONNECT.
Rol : Projectmanager

Situatie
De RVV bevond zich indertijd midden in een ingrijpend veranderingstraject. Het doel, primaire proces en strategie waren geherdefinieerd, waarbij de werkwijze en cultuur van de RVV in verandering kwamen. De RVV onderscheidt drie primaire processen: primaire keuring, erkenning/controle en dierziektenbestrijding. Om deze adequaat en up to date te kunnen uitvoeren, is een snelle, betrouwbare informatievoorziening van wezenlijk belang. Daartoe waren aanpassing nodig van de bestaande informatiesystemen c.q. ontwikkeling van nieuwe informatiesystemen. Alle primaire bedrijfsprocessen zijn binnen de systeemarchitectuur geclusterd tot een aantal informatiegebieden. Eťn hiervan betreft het informatiegebied "Erkenningen en Controle" en een andere het informatiegebied "Relatiebeheer".
Door mij is een masterplan "Relaties en Erkenningen" opgesteld, dat een beschrijving geeft van een drietal projecten (fases) die uitgevoerd dienen te worden om de in het document gewenste doelstellingen te bereiken. De gehanteerde strategie is om in drie stappen of fases tot de gewenste resultaten te komen. Voor elke fase is een project gedefinieerd. De eindsituatie die in dat document wordt geschetst, zijn in termen van gegevensverzamelingen (administraties) en informatiesystemen weergegeven. Hieronder een beschrijving van twee door mij getrokken projecten:
1. Het implementeren van de functionaliteit van CONNECT in de rol van Relatiegegevens Beheer Systeem. Een systeem dat de relatiegegevens ter beschikking stelt aan de centrale applicaties van de RVV en aan het te ontwikkelen informatiesysteem ErCoS. CONNECT is het systeem van LNV voor relatiebeheer. Door zijn modulaire opbouw was dit systeem goed aan te passen aan de wensen van de RVV. Bovendien was het mogelijk CONNECT te koppelen aan de bestanden van GBA en de Kamer van Koophandel.
2. Het realiseren van een Erkenning en Controle Systeem (ErCoS) met een directe koppeling naar het relatiegegevens beheersysteem CONNECT.

Bij de voorbereiding en de invoering van zowel CONNECT als ErCoS, was het cruciaal dat de informatiesystemen zo nauw mogelijk aansluiten bij de processen waarvoor zij dienden.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

* Afstemmen met de opdrachtgever en de operationele organisatie m.b.t. de opdrachtbeschrijving en de scope van het project.
* Opstellen van een Masterplan voor de invulling van de informatiegebieden "Erkenningen en Controle" en "Relatiebeheer".
* Opstarten en begeleiden van het expertiseteam m.b.t. het in kaart brengen van een RVV brede werkwijze en een ťťnduidig proces.
* Opstellen van de projectplannen.
* Inrichten en begeleiden van de projectorganisaties.
* Het coŲrdineren en bewaken van de voortgang van de projecten.
* Afleggen van verantwoording aan de opdrachtgever en projecteigenaars t.a.v. de projectmijlpalen, kwaliteit en budget.

Resultaten
Realisatie en acceptatie van het Erkenning en Controle Systeem (ErCoS) en het Relatiegegevens Beheer Systeem CONNECT.

JULI 1999 - JANUARI 2000
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)

Afdeling/Project : Eos project - Fase 'AC 200.000'.
Rol : Projectmanager

Situatie

Voor het kunnen uitvoeren van de aangenomen Huursubsidiewet die in 2002 zou ingaan, is de organisatie opnieuw vormgegeven vanuit de Organisatie- en informatiearchitectuur. Prioriteit is door de stuurgroep gegeven aan het vervallen van 200.000 vervolgaanvragen op 1 juli 2000 en daarvoor in de plaats te werken met een Staat van Gegevens. Tweehonderdduizend huursubsidiegerechtigden krijgen voor 1 juli 2000 geen vervolgaanvraagformulier huursubsidie toegestuurd. Deze 200.000 aanvragers worden door middel van een Staat van Gegevens automatisch gecontinueerd.
Om dit te realiseren is het project 'Automatisch Continueren 200.000 huursubsidie gerechtigden' (AC) opgetuigd.
Het 'AC 200.000' project, zoals de naam al aangeeft, begrenst zich tot het ondersteunen van het continueren van de individuele huursubsidie voor 200.000 geselecteerde continuanten. In feite wordt het indienen van de vervolg-aanvraag voor deze geselecteerde continuanten overbodig gemaakt daar deze automatisch worden afgehandeld. Het ontwerpen onder architectuur van de toepassing 'Automatisch afhandelen van de Aanvragen' omvat het onderdeel dat de 200.000 aanvragen beoordeeld en behandeld. Het ontwerpen onder architectuur van de toepassing 'Printen' omvat het onderdeel die het huursubsidie bericht en de overige correspondentie als elektronische brief of formulier met de nodige gegevens, opmaak attributen en toe te voegen teksten naar de printstraat verzendt.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

* Voorbereiding en planning van de ontwerpfase voor het AC200.000 project.
* Opstellen van de werkplannen voor de functioneel ontwerpfase voor het deelproject 'Automatisch afhandelen van de aanvragen' en 'Printen' binnen het AC200.000 project.
* Het coŲrdineren, uitrollen en bewaken van de voortgang van het deelproject.
* Beheer en verantwoordelijk voor de planning van de ontwerpfase voor het AC200.000 project.
* Afleggen van verantwoording aan de opdrachtgever en projecteigenaar t.a.v. de projectmijlpalen en kwaliteit.

Resultaten
Het functionele ontwerp voor de toepassingen 'Automatisch afhandelen van de Aanvragen' en 'Printen' die onderdeel uitmaken van het project 'Automatisch Continueren 200.000 huursubsidie gerechtigden'
MAART 1999 - JUNI 1999
Origin Nederland b.v.

Afdeling/Project : Het project "Contingency 2000"
Rol : Consultant

Situatie

Het 'Contingency 2000' project is een project dat tot doelstelling heeft, het helpen opstellen en implementeren van continuÔteits plannen voor ORIGIN Nederland BV. Deze plannen dienen in werking gesteld te kunnen worden door een crisisteam, wanneer, als gevolg van Millennium problemen, IT systemen uitvallen waardoor de continuÔteit van het bedrijf in gevaar komt. Hiermee worden systemen bedoeld die kritische bedrijfsprocessen binnen ORIGIN ondersteunen.

Hiervoor dient de 'Contingency 2000' methode te worden ontwikkeld. De methode dient zich te baseren op het identificeren van de IT systemen binnen de essentiŽle bedrijfsprocessen van een bedrijf. Deze primaire bedrijfsprocessen dienen in ieder geval te worden gewaarborgd indien zich Millennium problemen voordoen. De 'Contingency 2000 methode geeft de mogelijkheid om prioriteiten te kunnen stellen indien beslissingen dienen te worden genomen door het Management van het bedrijf wanneer zich eventuele Millennium problemen voordoen.


Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

* Het opstellen van de methodiek "Contingency 2000".
* Het opstellen van een Plan van Aanpak, voor de invoering van de methodiek binnen de vestigingen.
* Het coŲrdineren, uitrollen en bewaken van de voortgang van het "Contingency 2000" project.

Resultaten
* Een Millennium Contingency plan.
* De uitrol van de methodiek "Contingency 200 binnen geheel Origin Nederland.

JANUARI 1999 - FEBRUARI 1999
Lucent Technologies Duitsland

Afdeling/Project : Het project "Time Travel Testing Mainframe Applications".
Rol : Test Adviseur

Situatie

Voorbereidingsfase voor het Y2K testtraject van de mainframe applicaties

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten
* Adviserende en coŲrdinerende rol bij het opstellen van het jaar 2000 testtraject.
* Opstellen van een Plan van Aanpak project "Time Travel Testing Mainframe Applications".

Resultaten
Het Plan van Aanpak "Time Travel Testing Mainframe Applications".
JANUARI 1999 - FEBRUARI 1999
Castel - Unisource

Afdeling/Project : n.v.t.
Rol : Auditor

Situatie

CasTel en Unisource hebben ieder apart aan Origin gevraagd audit trajecten uit te voeren op de bij CasTel en Unisource lopende millennium activiteiten, met als doel mogelijk blinde vlekken in de aanpak op te sporen en de directie van de bedrijven inzicht te geven in de status van de millennium activiteiten. Voor Castel heeft het onderzoek zich gericht op CasTel Groningen, Zwolle, Friesland en Twente. De onderdelen CasTel Security en CasTel Media zijn niet in de audit opgenomen. Tevens is door ziekte Netwerk Development in Groningen buiten de audit gebleven.
Voor Unisource heeft het onderzoek zich gericht op de Unisource holding in Nederland, Unisource Duitsland, Frankrijk, Spanje en ItaliŽ.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten
* Uitvoeren van proces audits
* Opstellen van audit rapporten.

Resultaten
Uitgevoerde Millennium audits en opgeleverde audit rapporten.
OKTOBER 1998 - DECEMBER 1998
PVF ACHMEA

Afdeling/Project : project "Testing Services 2000".
Rol : Testconsultant - Projectmanager

Situatie
In het kader van het Millennium project houdt de projectorganisatie "Testing Services 2000" zich bezig met het Y2K testen van de PVF Achmea programmatuur. Ik heb hiervoor destijds de Testorganisatie ingericht, en de eerste periode fulltime gecoŲrdineerd als projectmanager (zie hiervoor de opdrachtbeschrijving voor PVF Achmea op pagina 20). Na het goed in de rails hebben van "Testing Services 2000" heb ik mijn rol van Projectmanager overgedragen, doch vervulde deeltijds een ondersteunende rol voor het projectmanagement en voor het testteam.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten
* Adviserende en coŲrdinerende rol binnen het project "Testing Services 2000".
* Bieden van ondersteuning bij het projectmanagement.
* Het sturen op inzet van de "Testing Service 2000" medewerkers, het rapporteren op resultaten aan de opdrachtgever en het signaleren van verstoringen op de ingeplande deliverables.
* Het evalueren van uitgevoerde activiteiten en het initiŽren van verbeteringen in de kwaliteit van middelen en sturing binnen de "Testing Service 2000" organisatie.

Resultaten
Een testorganisatie "Testing Service 2000" die alle bij PVF Achmea ontwikkelde en in beheer zijnde software heeft getest op de millennium bug.
OKTOBER 1998 - NOVEMBER 1998
Philips Audit International

Afdeling/Project : Audit International.
Rol : Auditor

Situatie
Philips wilde een audit laten uitvoeren op de millennium activiteiten binnen Origin ItaliŽ met als doel mogelijke blinde vlekken in de aanpak op te sporen en de directie van Philips inzicht te geven in de status van de millennium activiteiten.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten
* Voorbereiden en uitvoeren van een millennium audit.
* Opstellen van de auditrapporten.

Resultaten
Uitgevoerde Millennium audit en een opgeleverd auditrapport.

JUNI 1998 - OKTOBER 1998
PVF Achmea

Afdeling/Project : Project "Testing Services 2000".
Rol : Project Manager / Test Manager

Situatie

In het kader van het Millennium project, had PVF Achmea, het besluit genomen om het Y2K testen van hun programmatuur uit te besteden. De opdracht omvatte het schrijven van een plan van aanpak voor het uitvoeren van de Y2K tests op al hun zelf ontwikkelde applicaties. Na goedkeuring van het plan diende de "Testing Services 2000" projectorganisatie te worden ingericht waarna het project "Testing Services 2000" van start kon gaan.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten

* Afstemmen met de opdrachtgever en de operationele organisatie m.b.t. de opdrachtbeschrijving en de scope van het project.
* Het treffen van voorbereidingen en het opstellen van de planningen.
* Het opstellen van een Plan van Aanpak en het bepalen van de methodieken, procedures en resources.
* Optuigen en begeleiden van de projectorganisatie "Testing Service 2000".
* Het coŲrdineren en bewaken van de voortgang van het project.
* Afleggen van verantwoording aan de opdrachtgever t.a.v. de projectmijlpalen, kwaliteit en budget
* Het sturen op inzet van de "Testing Service 2000" medewerkers, het rapporteren op resultaten aan de opdrachtgever en het signaleren van verstoringen op de ingeplande deliverables.
* Het evalueren van uitgevoerde activiteiten en het initiŽren van verbeteringen in de kwaliteit van middelen en sturing binnen de "Testing Service 2000" organisatie.

Resultaten
Een ingerichte testorganisatie "Testing Service 2000" die alle bij PVF Achmea ontwikkelde en in beheer zijnde software heeft getest op de millennium bug.
FEBRUARI 1998 - JUNI 1998
ABN AMRO International

Afdeling/Project : "Regional Project Office" Europe (RPO)
Rol : Regional Project Office Manager

Situatie
Wereldwijd heeft iedere vestiging van de bank, de opdracht gekregen zelf verantwoordelijk te zijn om volledig en op tijd bestendig te zijn tegen de millennium problematiek. Een projectbureau (RPO) is opgericht binnen het Regional Information Management Department (RIMD) van de ABN AMRO, om steun te bieden aan de vestigingen alsmede de voortgang te rapporteren aan de Organization & Information/ Network Support department, International Division Branche (CPO).

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten
* Opstellen richtlijnen en procedures m.b.t. alle Jaar 2000 projecten in buitenlandse Europese ABN AMRO vestingen.
* Ondersteuning bieden en begeleiden van diverse projectorganisaties op het gebied van planningen, methodieken, projectleiding.
* Voortgang monitoren en waarborgen van de uitgevoerde Jaar 2000 projecten binnen de Europese vestingen.
* Rapportage aan het RIMD en CPO
* Het sturen op inzet van de "RPO Europe" medewerkers, het rapporteren op resultaten aan de opdrachtgever en het signaleren van verstoringen.
* Het evalueren van uitgevoerde activiteiten bij de buitenlandse vestigingen en het initiŽren van verbeteringen in de kwaliteit van middelen en sturing binnen de "RPO Europe" organisatie.

Resultaten
Duidelijke en heldere richtlijnen en procedures voor alle Europese ABN AMRO vestigingen ter ondersteuning van hun Jaar 2000 projecten waarbij het projectbureau een sterk sturende rol had in de aanpak en voortgang van hun Jaar 2000 projecten. Hierdoor zijn goede resultaten verkregen t.a.v. de op te starten en uit te voeren Millennium activiteiten bij de buitenlandse vestigingen waardoor tijdig alle vestigingen paraat waren voor de Millennium overgang.
JANUARI 1998 - FEBRUARI 1998
Philips Audit International

Afdeling/Project : Audit International
Rol : Auditor

Situatie
Quick-scans van acht Europese productie /distributie centra van Philips om de risico's voor de continuÔteit van de bedrijfsprocessen ten gevolge van het Jaar 2000 aspecten, in kaart te brengen en de directie van Philips hiervan inzicht te geven.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten
* Voorbereiden en uitvoeren van millennium audits
* Opstellen van de auditrapporten.

Resultaten
Uitgevoerde Millennium audits en opgeleverde audit rapporten.


SEPTEMBER 1997 - JANUARI 1998
ABN AMRO International

Afdeling/Project : "Euro/Jaar2000 project "- Front Office
Rol : Testmanager

Situatie
Dit project had tot doelstelling alle Trading Floors van de ABN-AMRO in Nederland, klaar te stomen voor de euro en de aankomende eeuwwisseling. De scope bevatte alle hard- en software en randapparatuur alsmede de telefooncentrales.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten
* Het opstellen van een Master Testplan, Plannen van Aanpak.
* Bepalen van de methodieken, procedures en resources.
* Afstemmen met de verschillende organisatie onderdelen.
* Optuigen en begeleiden van het testteam binnen het "Euro/Jaar2000 project "- Front Office
* Het coŲrdineren en bewaken van de voortgang.
* Het sturen op inzet van de test team medewerkers, het rapporteren op resultaten aan de projectleiding en het signaleren van verstoringen op de ingeplande deliverables.
* Het evalueren van uitgevoerde activiteiten en het initiŽren van verbeteringen in de kwaliteit van middelen en sturing binnen het testteam.

Resultaten
Een ingerichte testorganisatie binnen de "Euro/Jaar2000" projectorganisatie.
Alle hardware en software getest op de millennium bug. Voor enkele specifieke soft- of hardware items, is een Y2K compliancy verkregen van de leverancier inclusief de Y2K testrapporten.
APRIL 1997 - SEPTEMBER 1997
BUZA, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Departement van Ontwikkelingssamenwerking

Afdeling/Project : Functioneel Beheer
Rol : Interim Manager Functioneel Beheer

Situatie
Begin 1997 heeft het departement van ontwikkelingssamenwerking besloten het systeem MUS te verbeteren en wereldwijd on-line op alle externe posten (nml. de ambassades, consulaten en overige posten) te implementeren waarbij centraal in Den Haag de gegevens worden opgeslagen. Het systeem MUS, registreert alle ontwikkelingssamenwerkingsprojecten die door het departement wereldwijd financieel worden ondersteund.
In dit systeem zit de gehele procedure van aanvraag, voortgang en afrekening verankerd.
De gebruikers (wereldwijd) van het systeem dienen te worden ondersteund door een team van applicatiebeheerders. Functionele wijzigingen aan het systeem moeten worden doorgevoerd en het systeem dient in verschillende talen beschikbaar te worden gemaakt. De nieuwe gebruikers dienen te worden opgeleid. Voor het coŲrdineren, opzetten en het verbeteren van de benodigde beheerstaken was ik aangetrokken als interim manager Functioneel Beheer

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten
* Het sturen op inzet van de applicatiebeheerders en de helpdesk medewerkers en het coŲrdineren van de uit te voeren taken.
* Bepalen van de informatiebehoefte en functionele wijzigingen aan de systemen.
* Opstellen van een testplan voor Blackbox testen en het coŲrdineren van de acceptatie testen.
* Opstellen van opleidingsstrategieŽn.
* CoŲrdinator m.b.t. de implementatie van beheersystemen met behulp van Itil concepten.
* Verbeteren van de beveiligingsstrategieŽn.
* Het treffen van voorbereidingen en het opstellen van de planningen
* Bepalen van de methodieken, procedures en resources.
* Het opzetten van een Test Team
* Het coŲrdineren en bewaken van de voortgang.
* Schrijven van een handleiding m.b.t. het functioneel beheer van de systemen

Resultaten
* Opgestelde functionele specificaties t.a.v. de beleidseisen en gebruikerswensen voor het MUS systeem en hieraan rakende systemen.
* Uitgevoerde acceptatie testen van de gewijzigde systemen door een testteam.
* Een geÔmplementeerde applicatie en functioneel beheer organisatie inclusief de noodzakelijke beheer documentatie
* Geleverde trainingen en trainingsmateriaal aan de gebruikers van de centrale organisatie alsmede aan de gebruikers van de externe posten

DECEMBER 1996 - MAART 1997

Rabobank International (Utrecht)

Afdeling/Project : Quality Assurance Informatisering
Rol : Kwaliteitsadviseur

Situatie
Het implementeren van een kwaliteitssysteem voor de afdeling systeemontwikkeling van de Rabobank International.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten
* Onderzoeken van organisatie aspecten.
* Vaststellen van de beslissingscriteria en de gewenste situatie.
* Het opstellen van een plan van aanpak voor het implementeren van een kwaliteitssysteem.
* Het coŲrdineren van de implementatie van het zogenoemde raamwerk van het kwaliteitssysteem. Een kwaliteitssysteem dat zich richt op ISO certificatie en CMM aspecten van niveau 1 & 2.

Resultaten
* Het opstellen van een raamwerk van het kwaliteitssysteem, afgestemd met alle betrokkenen
* Een Plan van Aanpak voor de implementatie van een kwaliteitssysteem


OKTOBER 1996 - DECEMBER 1996

VEZET

Afdeling/Project : project "VKS"
Rol : ICT Analist

Situatie
VEZET is een groente verwerkingsbedrijf dat de enige toeleverancier was van Albert Heijn op het gebied van verpakte voorverwerkte verse groenten. VKS wilde een ondersteunende automatiseringssysteem ontwikkelen ter ondersteuning van de logistieke en verkoop processen.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten
* Informatieanalyse
* Functioneel Ontwerp
* Het opstellen van een plan van aanpak m.b.t. de ontwikkeling van VKS.

Resultaten
* Het Functioneel Ontwerp van de VKS applicatie
* Een Plan van Aanpak voor de bouw en implementatie van de VKS applicatie door de 'Software Factory' van IP.

SEPTEMBER 1996 - OKTOBER 1996

EAP, EDP Audit Pool (Overheid)

Afdeling/Project : Het opstellen van een handboek voor het houden van Audits op SAP R/3 systemen
Rol : Kwaliteitsadviseur

Situatie
Binnen de overheid wordt meer en meer gebruik gemaakt van SAP R/3 systemen. De EDP tak van de overheid dient hier regelmatig audits op deze systemen uit te voeren. Om de auditoren uit de EDP audit pool hierin te steunen, is een SAP R/3 EDP handleiding in het leven geroepen.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten
* Schrijven van een EDP handboek voor SAP R/3 systemen

Resultaten
Een SAP R/3 EDP handboek