No Title
cv: 2704 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sAnalist/programmeur in Delphi
Amsterdam
01-jan-2013
freelance werk

MAVO Diploma 1985
MEAO Bedrijfseconomie Diploma 1988
HEAO Bedrijfsinformatica Diploma 1992


* Analist/programmeur in Delphi
* Ervaring met de databases Access en Oracle
* Ervaring met alle versies van Delphi
* Functioneel en technisch ontwerp
* Nieuwbouw, conversie, implementatie en onderhoud


Bedrijf Zultrax
Periode Oktober 2003 - heden
Werkzaamheden
Zultrax is een p2p file sharing programma dat internet gebruikers in staat stelt bestanden met elkaar te delen. Het programma wordt gratis verspreid op het internet en heeft intussen een grote groep gebruikers. Ik heb Zultrax bedacht, gerealiseerd en verspreid. Zultrax is gebouwd in Delphi 7. Het is in eerste instantie geen commercieel project maar een uit de hand gelopen hobby.


Bedrijf Kenteq / SOM Opleidingen metaal
Periode Maart 2003 - september 2003
Werkzaamheden
De stichting SOM Opleidingen metaal, waar ik voorheen al ruime tijd gedetacheerd ben
geweest is in deze periode samen met 2 andere stichtingen gefuseerd tot Kenteq. De applicatie-infastructuur van Kenteq is grotendeels overgenomen van de stichting SOM. Ik ben gevraagd een bijdrage te leveren in het opzetten van de nieuwe structuur, vooral omdat ik nog goed bekend was met de oude structuur. Die bijdrage heb ik geleverd in de projectgroep welke de conversie van de Oracle databases van de drie organisaties naar een nieuwe database uitvoerde en als programmeur om de applicaties om te bouwen naar de nieuwe structuur. De laatste maand ben ik als laatste externe medewerker van het conversieteam gebleven om opstartproblemen te verhelpen en de gebruikersorganisatie op gang te helpen.


Bedrijf Software Adviesbureau de Jonge
Periode Mei 2002 - februari 2003
Werkzaamheden
Software Adviesbureau de Jonge levert het pakket Lomis, geschikt voor het opstellen
van personeelsinzet-planningen ten behoeve van het winkelbedrijf. Met het bestaande Lomis als uitgangspunt heb ik hier een nieuwe versie van geschreven. Hierbij is niet zozeer de functionaliteit gewijzigd maar heeft Lomis een nieuwe user-interface gekregen, is de programmatuur gestructureerd en gedebugged en is een documentatie opgezet. We werkten met twee ontwikkelaars aan Lomis waarbij de ander zich vooral concentreerde op de daadwerkelijke functionaliteit.

Binnen het bedrijf was veel kennis aanwezig over het winkelbedrijf en de optimalisatie problematiek maar er werd nogal eens gezondigd wat betreft enkele goede gebruiken in het ontwerpen cq bouwen van software. Ik heb een bijdrage kunnen leveren in het op een hoger niveau tillen van het pakket en van de werkwijze.


Bedrijf SOM Opleidingen metaal
Periode September 2000 tot en met maart 2002
Werkzaamheden
Ik ben bij SOM Opleidingen metaal gekomen om een administratief systeem te realiseren. Een Delphi applicatie welke draait op een Oracle database. Het ontwerp van dit systeem was bekend zij het slechts gebrekkig vastgelegd. Voorzichtigheidshalve is gekozen om in de realisatie vooral ook rekening te houden met de onderhoudbaarheid van de applicatie. Binnen het betrokken team was ik de enige ontwikkelaar.

Dit systeem is in januari 2001 opgeleverd. In de daarop volgende fase ben ik vooral betrokken geweest in het begeleiden van de gebruikers. Een groot gedeelte van de organisatie was nieuw, het administratief proces was geheel veranderd en er was nu ook nog nieuwe programmatuur. Niet alles was even gestructureerd verlopen. Kinderziektes en problemen volop.

Er zijn veelvuldig wijzigingen en uitbreidingen op ons systeem geweest vanuit de motivatie van het voortschrijdend inzicht.

De organisatie bezat naast deze applicatie nog diverse andere Delphi applicaties. Ik ben steeds meer betrokken geraakt bij het onderhoud van die applicaties en in het ondersteunen van de gebruikers.


Bedrijf Nationale Nederlanden - Service management SOM/OOM
Periode September 1999 tot en met juni 2000
Werkzaamheden
Het uitvoeren van programmeer werkzaamheden binnen een bestaande
(Turbo Pascal) ontwikkelstraat. Deze bestaat uit een bibiliotheek, enkele applicaties en sjablonen waarmee pensioen analyse software gebouwd wordt ten behoeve van bedrijven welke hun pensioenregeling ondergebracht hebben bij Nationale Nederlanden. Met een team van 6 mensen bouwden we de ene applicatie na de andere. Het team was reuze gezellig maar de werkzaamheden waren niet echt van een hoge moeilijkheidsgraad.

Later ben ik ook betrokken geweest bij het team dat zich bezig hield met de nieuwbouw van de betreffende ontwikkelstraat in Delphi.

De Turbo Pascal ontwikkelstraat stopte in juni 2000 met bestaan en werd in het voorafgaande half jaar afgebouwd. Dit hield ook in dat medewerkers in vaste dienst van Nationale Nederlanden hun heenkomen zochten op andere afdelingen. Ik ben gebleven tot de laatste dag. In de laatste weken heb ik veel tijd besteed aan het verlenen van hand- en spandiensten aan andere projecten omdat ik aan het werk waar ik voor zat geen volledige dagbesteding meer had.


Bedrijf ABN Amro Bank - afd. Dim/Euc
Periode Juli 1997 - mei 1999
Werkzaamheden
Binnen Dim/Euc heb ik aaneensluitend diverse opdrachten uitgevoerd.

De oorspronkelijke opdracht was het uitvoeren van Euro/Jaar 2000- conversies op Clipper en dBase programmatuur. Het betrof hier een groep kleine applicaties waarvan bepaald was dat ze technisch onder de maat waren maar voorlopig mochten blijven voortbestaan omdat ze verre van bedrijfskritisch waren. Dit ging van het reserveringssysteem van een bedrijfskantine tot een data-entry systeem voor verloren credit-cards. Het gros van de systemen was klein van omvang.

Bij alle overige werkzaamheden bij ABN/Amro waarbij ik betrokken was is gewerkt in de ontwikkelomgeving Delphi.

In sommige gevallen is besloten een systeem opnieuw te bouwen. Bij voorbeeld omdat de source code ontbrak. Hierbij werd dan de bestaande applicatie opnieuw gebouwd - in Delphi - maar zonder toegevoegde of gewijzigde functionaliteit. Binnen het bedrijf gelden zeer gedetailleerde voorschriften voor de bouw van applicaties. Voor deze groep van applicaties zijn die niet gevolgd.

Een analist/programmeur verliet de afdeling. Ik heb hem vervangen in de twee projecten waarin hij betrokken was. Dit betrof een bijna voltooid systeem waar ik weinig aan gedaan heb en een systeem ten behoeve van interne accountants waarmee gegevens uit een grotere database op notebooks geraadpleegd kon worden. Het systeem stond al grotendeels in de steigers. Binnen de projectgroep verving ik de analist/programmeur en bouwde voort op diens werk.

Hierna ben ik nog betrokken geweest bij twee andere, kleinere, nieuwbouwtrajecten. Soms krijg je als externe ook de projecten toebedeeld waar niemand anders de vingers aan wil branden. Een van de projecten was weinig zinvol, de applicatie is gebouwd en ergens opgeborgen maar nooit gebruikt. Het tweede werd getrokken door een ruziŽnd projectteam en is nooit wat geworden.


Bedrijf Ministerie van onderwijs
Periode December 1996 - februari 1997
Werkzaamheden
Een ontwikkelaar verliet de organisatie voordat het systeem waaraan hij werkte gereed was. Ik ben hem opgevolgd. Het betrof hier een systeem in dBase IV. Alle relevante zaken zoals ontwerp, documentatie, programmatuur en projectteam waren keurig op orde. De opdracht bestond uit snel inwerken en vervolgens code kloppen, documenteren en testen.


Bedrijf TNT Express Worldwide
Periode Augustus 1996 - november 1996
Werkzaamheden
Het in samenspraak met een gebruiker en het hoofd automatisering ontwerpen, realiseren en introduceren van een Delphi-applicatie. Hierbij werd formeel gebruik gemaakt van SDM maar in de praktijk niet. Daarnaast was ik betrokken in de begeleiding van een stagiair welke aan een andere applicatie werkte.

De applicatie zet gegevens uit de database van een klant om in records voor de eigen database alsmede enkele formulieren en een diskette ten behoeve van aangifte aan de douane.