No Title
cv: 3195 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSenior Software Ontwikkelaar
Hoevelaken
01-07-2013
opdracht

Beroeps & vakgericht:
AMBI I1
AMBI I2
AMBI T2
COBOL applicatie programmeur
Digital
ACMS
FMS
TDMS
VAX/VMS
AMBI B1
AMBI HS2
AMBI HB1
AMBI HP1
Progress Programming
Progress Programming Advanced
Uniface programming
SNAP (Object Oriented Prog.)
MS Access
MS Visual Basic Advanced
JAVA
ITIL Essentials
Framework .NET
Visual Basic .NET
ADO .NET
ASP .NET
XML

Algemene opleidingen:
Fysiotherapie
HAVO

Hardware:
PC's
Digital VAX/3xxx
Digital Microvax II series
Digital PDP 11/70

Operating systems:
MSDOS (alle versies)
MS Windows (alle versies, incl. 95, 98, ME, NT, 2000 en XP)
VAX/VMS

Programmeertalen:
Cobol (tot 1993)
Dibol (alle versies)
Intra Builder (alle versies)
Java (basiskennis)
Progress (tot versie 7)
Uniface (tot versie 5.2)
HTML
UML
VB-script
JAVA-script
Paradox (versie 7)
MS Visual Basic for Applications (VBA)
MS Visual Basic (alle versies)
MS Visual Basic .net

Datacommunicatie/TP:
FTP
MS Internet Information Server
TCP/IP

Database:
MS Access (alle versies)
ODBC
Paradox (versie 7)
MS SQL Server (versie 6, 7 en 2000)
Progress (tot versie 7)
RDB (tot 1990)

Software:
MS Office (alle versies)
MS Windows (alle versies)

30 jaar

Periode: April 2012 tot heden
Bedrijf: Telfort (KPN)
Functie: Access/Excel VBA ontwikkelaar, problem manager
Hardware: PC / iPad
OS: MS Windows 7
Software: MS Office 2010
Databases: MS Access
Werkomschrijving: Nieuwbouw en onderhoud van complexe rapportage-applicaties, incl. dataconversies en koppelingen met andere databases. Het betreft een incident/probleem administratie met als doel om het aantal incidenten te verminderen.


Periode: November 2011 tot april 2012
Bedrijf: Groothandel Veghel
Functie: Office ontwikkelaar
Hardware: PC
OS: MS Windows XP
Software: MS Office, EMIS
Databases: EMIS
Werkomschrijving: Aanpassen van 1000 documenten (Word en Excel) voor gebruik in een nieuwe versie van de bestaande software. Het gaat om veel aanpassingen op het gebied van mailmerge en huisstijl.


Periode: September 2007 tot heden
Bedrijf: Volksuniversiteit Hoevelaken
Functie: IT-Manager, Website Designer
Hardware: PC, MAC
OS: MS Windows 7, OS X Lion
Software: Wordpress, HTML
Databases: MySQL
Werkomschrijving: Ontwerp, bouw en onderhoud van de website van de Volksuniversiteit Hoevelaken. Structureren van de automatisering binnen de Volksuniversiteit.
URL: http://www.VUHoevelaken.nl


Periode: Juli 2011 tot september 2011
Bedrijf: PON Leusden
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows 7
Software: MS Office 2003/2010, VBA
Databases: MS Access 2003/2010
Werkomschrijving: Onderhoud aan verschillende VBA macro’s binnen Excel.


Periode: Maart 2011 tot juni 2011
Bedrijf: Syntrus Achmea
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows 7
Software: MS Office 2003, VBA, XML
Databases: MS Access 2003
Werkomschrijving: Ten behoeve van het project StiPP, ontwerpen en bouwen van verschillende complexe conversietools m.b.v. MS Access. Het gaat om digitaal aangeleverde deelnemergegevens die omgezet moeten worden naar een formaat dat door het doelsysteem (PBS) moet kunnen worden ingelezen. Ook wordt een groot aantal fouten in de aangeleverde gegevens opgelost. De tools maken gebruik van een uitgebreide logging, inclusief een duidelijke rapportage.


Periode: September 2010 tot februari 2011
Bedrijf: FGH Bank
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows XP Professional
Software: MS Office 2003/2007, VBA
Databases: SQL-Server 2005
Werkomschrijving: Onderhoud en uitbreiding van de functionaliteit van een grote Access toepassing. Deze toepassing is gebouwd voor het onderhouden van revisies en verzorgt ook een stuk workflow en rapportage naar de klanten en Accountmanagers.


Periode: Juli 2008 tot september 2010
Bedrijf: ASR Nederland
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows XP Professional
Software: MS Office 2003/2007, VBA, XML
Databases: MS Access
Werkomschrijving: Nieuwbouw van een conversietool in het kader van het schonen van het pensioenadministratiesysteem. Via code, geschreven in VBA, worden gegevens uit Excelbestanden verwerkt in een AS400-systeem. Met behulp van Attachmate worden schermvelden gevuld. De mutaties, waarschuwingen en fouten worden weggeschreven in een logbestand.
Ontwerp en bouw van diverse applicaties in Access/Excel/Word/VBA als genereren rappelbrieven, rapportages en dataconversies.


Periode: Maart 2008 tot juli 2008
Bedrijf: Belastingdienst
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows XP Professional
Software: MS Access 97, VBA
Databases: MS Access
Werkomschrijving: Nieuwbouw van een rapportagesysteem dat gebruikt wordt voor het genereren van managementinformatie. SAP-bestanden worden geïmporteerd, waarna complexe bewerkingen op de data worden toegepast. De bewerkte data wordt geëxporteerd naar verschillende Excelbestanden.


Periode: September 2007 tot maart 2008
Bedrijf: ING / 4 Cash Centers
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows XP Professional
Software: MS Office 2003, VBA
Databases: MS Access
Werkomschrijving: Analyse en nieuwbouw van een systeem voor het registreren en rapporteren van werkzaamheden. Dit ter ondersteuning van de optimalisatie van bestaande werkprocessen en operationeel management (Methode Lean). Het ontwikkelen van de applicaties gaat in nauwe samenwerking met de gebruikers en met het management. De databases van 4 vestigingen zijn aan elkaar gekoppeld.


Periode: Augustus 2005 tot september 2007
Bedrijf: Belastingdienst
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows XP Professional
Software: MS Office97 en MS Excel VBA
Databases: MS Access en SAP
Werkomschrijving: Nieuwbouw en onderhoud van een rapportagesysteem, gebouwd in MS Access en MS Excel. Het betreft de financiële rapportage over alle medewerkers van de belastingdienst die werkzaam zijn in de ICT (modules: tijdigheid, kosten, bezetting, ziekteverzuim, investeringen enz.). Inputbestanden voor de rapportage worden geëxporteerd uit SAP en in Access (m.b.v. VBA en SQL) geconverteerd en bewerkt, zodat complexe rapporten automatisch in Excel opgebouwd worden. Ook werk ik mee aan de migratie van deze rapportage naar SAP Business Warehouse. Tevens een stuk informatieanalyse, verdiepen in informatiebehoefte en ontwerpen van nieuwe rapportages die bestuurlijke informatie opleveren.


Periode: Juni 2005 tot augustus 2005
Bedrijf: Medische sector
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows XP Professional
Talen: MS Visual Basic 6.0
Databases: MS Access
Werkomschrijving: Nieuwbouw en onderhoud van een applicatie waarmee etiketten voor bloedzakken worden besteld, incl. barcodes.


Periode: Januari 2005 tot juni 2005
Bedrijf: Gemeentelijke instelling haven Amsterdam
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows XP Professional
Talen: MS Visual Basic/VBA
Databases: MS SQL-Server 2000 / MS Access
Werkomschrijving: Onderhoud en nieuwbouw van applicaties voor administratie van havengeld en afvalverwerking van schepen in de havengebied van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad. Dit in verband met nieuwe Europese wetgeving. Tevens bouwen van uitgebreide rapporten in Access voor rapportage aan de overheid.


Periode: September 2004 tot januari 2005
Bedrijf: Importeur/distributeur van Digitale Reprosystemen
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows XP Professional
Talen: MS Visual Basic 6.0
Databases: MS SQL-Server 2000 / MS Access
Werkomschrijving: Ontwerp en bouw van een applicatie die gebruikers ondersteunt bij het printen en plotten van CAD-tekeningen op grote reprosystemen. Een printopdracht wordt verstuurd naar een print/plotqueue samen met vele parameters. Deze parameters geven bijvoorbeeld het soort papier aan en of het na afloop gevouwen moet worden. Een basisapplicatie wordt gebouwd en met printers of plotters meegeleverd.


Periode: April 2004 tot september 2004
Bedrijf: Administratie voor autodealers
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows XP Professional
Talen: MS Visual Basic 6.0
Databases: MS SQL-Server 2000
Werkomschrijving: Ontwerp, bouw en uitvoering hulpprogramma’s om de integriteit van een complexe database te controleren. Deze database wordt gebruikt door ongeveer 200 garagebedrijven in Nederland. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan de database geoptimaliseerd worden. Tevens uitbreiding en onderhoud aan de bestaande applicatie.


Periode: Januari 2004 tot april 2004
Bedrijf: Tennisvereniging
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows XP Professional
Talen: MS Visual Basic .NET / XML / ADO .NET / ASP .NET
Databases: MS Access 2000
Werkomschrijving: Ontwerp en bouw van een reserveringsysteem voor tennisverenigingen. Deze toepassing maakt het mogelijk dat leden van een tennisvereniging banen kunnen reserveren via een geautomatiseerd systeem. Nadat de lidmaatschappas is gelezen, wordt aangegeven welke banen nog vrij zijn. Integratie van sponsorinformatie is mogelijk en spelschema’s kunnen worden geïmporteerd. Ook is het mogelijk om via Internet banen te reserveren. Zowel de Windows-applicatie als de web-applicatie zijn gebouwd op het .net platform.


Periode: Maart 2003 tot januari 2004
Bedrijf: Detailhandel PC-hardware
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows XP Professional
Talen: MS Visual Basic 6.0
Databases: MS SQL-Server en MS Access 2000
Werkomschrijving: Ontwerp en bouw van een RMA-administratiesysteem voor een hardwareleverancier. Bij de goederenontvangst en uitgifte worden barcodes gescand, vertaald naar serienummers en met bijbehorende gegevens opgeslagen in een database. Serienummers en verkoopgegevens worden gepubliceerd op de website, zodat klanten factuurnummers en serienummers op de site kunnen invoeren van artikelen waarbij aanspraak op garantie wordt gemaakt. Met een centrale applicatie wordt het verdere proces gestuurd, van het toekennen van de claim tot en met het afhandelen van het vervangen of crediteren van de goederen. Hierbij hoort rapportage naar klant en leverancier, maar ook het genereren van informatie die de bedrijfsprocessen ondersteunen.


Periode: Februari 2002 tot maart 2003
Bedrijf: Groot infrastructuurbedrijf
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows XP Professional
Talen: MS Visual Basic 6.0
Databases: MS Access 2000
Werkomschrijving: Ontwikkeling van een planningspakket voor de inzet van personeel dat dagelijks werkt aan het wegennet (verkeersinstallaties) van Nederland. De applicatie wordt door meerdere gebruikers tegelijk gebruikt, op verschillende locaties in het land. De rapportagemodule geeft de mogelijkheid om veel waardevolle informatie te verzamelen, waardoor de inzet van personeel zo efficiënt mogelijk kan gebeuren.


Periode: januari 2002 tot februari 2002
Bedrijf: Opleiding- en trainingscentrum
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows XP Professional
Talen: HTML
Werkomschrijving: Bouw van een website.


Periode: Augustus 2001 tot januari 2002
Bedrijf: Project Adviseur
Functie: Software Engineer/Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows XP Professional
Talen: MS Visual Basic 6.0
Databases: MS Access 2000
Werkomschrijving: Ontwikkeling van een uitgebreid maatwerkpakket voor ruimtebeheer. Deze applicatie is bedoeld voor het beheren van ruimtes
in grote gebouwen. Verschillende modules kunnen aan het basisprogramma gekoppeld worden. Bijvoorbeeld een module voor het registreren van
onderzoeks- en saneringsgegevens die te maken hebben met de aanwezigheid
van asbest in gebouwen. Een andere module is een uitgebreide rapportagemogelijkheid, waarbij de eindgebruiker nieuwe rapporten kan bouwen
of bestaande wijzigen. Er zijn mogelijkheden ingebouwd voor koppelingen aan andere databases of bijvoorbeeld FMIS-systemen. Documentatie kan gekoppeld worden aan ruimtes. Ook is het mogelijk om AutoCad-tekeningen te koppelen aan de ruimtes, zodat automatisch het bijbehorende deel van de tekening wordt getoond, incl. het in- en uitzoomen.


Periode: Juli 2001 tot augustus 2001
Bedrijf: Automobielbedrijf (dealer)
Functie: Software Engineer
Hardware: PC
OS: MS Windows 2000
Talen: MS Access 97
Software: VBA
Databases: MS Access 97
Werkomschrijving: Bouw van een verkoopsysteem t.b.v. de autoverkoop.


Periode: April 2001 tot juli 2001
Bedrijf: 2 grote gemeentevervoerbedrijven
Functie: Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows 98, MS Windows 2000
Talen: MS Visual Basic 6.0
Software: MS Office 2000
Databases: MS Access 2000
Werkomschrijving: Ontwerpen en bouwen van een applicatie waarmee logbestanden van het mobilofoonsysteem worden verwerkt tot bruikbare managementinformatie. De logbestanden worden m.b.v. selecties ingelezen in een Access-database. Via queries met complexe berekeningen wordt o.a. het mobilofoongebruik van bus-, metro- en trambestuurders grafisch in kaart gebracht. Ook kan de bezetting van de verschillende centrales gemeten worden, zodat de capaciteit van het systeem tijdig kan worden aangepast. De rapportage kan volledig op maat gemaakt worden door de eindgebruiker.


Periode: Augustus 2000 tot april 2001
Bedrijf: Academisch Ziekenhuis
Functie: Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows 98
Talen: Paradox (versie 7)
Software: MS Office 97
Databases: Interbase, Paradox en MS Access 97
Werkomschrijving: Herstructureren en uitbreiden van personele managementinformatie. Deze informatie (van ongeveer 6000 personeelsleden van zowel ziekenhuis als universiteit) is opgeslagen in een Interbase database en wordt d.m.v. Paradox-scripts en queries verwerkt en aangeleverd aan Cognos. Met Cognos worden rapportages gemaakt die via het intranet geraadpleegd kunnen worden door daartoe bevoegde gebruikers. Een aantal nieuwe Paradox scripts en queries (SQL) zijn gebouwd en bestaande verbeterd. Tevens is een uitgebreide foutcontrole ingebouwd.


Periode: Maart 2000 tot augustus 2000
Bedrijf: Softwareleverancier
Functie: Consultant
Hardware: PC
OS: MS Windows NT 4.x
Talen: MS Visual Basic 6.0
Software: MS Outlook, MAPI, MS Office 97 en 2000
Databases: MS Access 97 en 2000
Werkomschrijving: Ontwerp en bouw van een printerapplicatie voor de Docutech printers van Xerox. Het cliëntdeel (een COMAddin in Word) zorgt voor het kunnen opgeven van printerspecifieke instellingen (Job Ticket) als papierkleur, omslag, binden en andere bewerkingen op een zeer gebruikersvriendelijke manier. Daarna wordt het document samen met de Job Ticket verstuurd naar een shared directory op het netwerk of als attachment via MS Outlook. Op de Repro-afdeling draait een programma dat de printopdrachten laat zien. De Job Tickets zijn nog aan te passen en kunnen dan op het gewenste moment rechtstreeks geprint worden of automatisch in Digipad (Scanner) ingelezen worden. Na gereedmelding van de printopdracht wordt automatisch e-mail naar de opdrachtgever gestuurd en alle gegevens worden opgeslagen in een database. In deze database zijn ook prijsgegevens opgenomen, zodat maandoverzichten van verbruik en kosten van materialen (per afdeling of kostenplaats) gemaakt kunnen worden.


Periode: December 1999 tot maart 2000
Functie: Software Engineer
Hardware: PC netwerk
OS: MS Windows NT 4.x
Talen: MS Visual Basic 6.0
Software: MS Office 97
Databases: MS SQL Server 6.5, MS Access 2.0/7.0
Werkomschrijving: Ontwerp en bouw van een applicatie voor het berekenen van de benodigde hoeveelheid van een brandwerende coating voor balkconstructies van grote gebouwen. Berekende gegevens worden opgeslagen in een database waardoor offertes eenvoudig gemaakt kunnen worden.


Periode: Juli 1999 tot december 1999
Bedrijf: Softwareleverancier
Functie: Software Engineer
Hardware: PC netwerk
OS: MS Windows NT 4.x
Talen: MS Visual Basic 6.0
Software: MS Office 97/2000 en Crystal Reports
Databases: MS Access 2000
Werkomschrijving: Onderhoud en nieuwbouw van een Visual Basic applicatie voor het maken van hypotheekberekeningen en offertes. Overzichten gemaakt met Crystal Reports.


Periode: Mei 1999 tot juli 1999
Bedrijf: Luchtvaartmaatschappij
Functie: Software Engineer
Hardware: PC netwerk
OS: MS Windows NT 4.x
Talen: MS Visual Basic 5.0
Software: MS Office 97
Databases: MS Access 7.0
Werkomschrijving: Nieuwbouw van een Visual Basic applicatie voor documentenbeheer.


Periode: Maart 1997 tot mei 1999
Bedrijf: Bank
Functie: Applicatiebeheerder
Hardware: PC's
OS: MS Windows 95, MS Windows NT 4.x
Talen: Intra Builder, Java JDK 1.0.2
Software: MS Office 95
Databases: MS SQL Server 6.5, MS Access 2.0/7.0
Werkomschrijving: Beheer en onderhoud van Visual Basic en Intranetapplicaties. Als ontwikkelaar meegewerkt in een project voor de bouw van een Intranettoepasssing. Deze toepassing is gebouwd met Intra Builder (JAVA Script) van Borland. Het betreft een applicatie genaamd Financierings Beeld Klant. Deze applicatie draait op een centrale NT-server, van waaruit de 500 aangesloten banken gegevens kunnen opvragen betreffende: kredietwaardigheid, bezittingen, e.d. Deze gegevens zijn afkomstig uit DB2-databases op een IBM-mainframe en een database van de BKR in Tiel.


Periode: Februari 1996 tot maart 1997
Bedrijf: Diverse Nederlandse gemeenten
Functie: Software Engineer
Hardware: PC's
OS: MS Windows 95 en NT 4.0
Talen: MS Visual Basic 4.0
Software: MS Office 95
Databases: MS Access 7.0
Werkomschrijving: Door middel van prototyping, ontwerpen en bouwen van programmatuur voor het beheren van meetgegevens voor verschillende waterschappen in Nederland. Deze gegevens worden gebruikt voor het in kaart brengen van rivieren, kanalen, beekjes enz. m.b.v. een CAD-systeem. (Geografisch Informatie Systeem).


Periode: Juli 1995 tot februari 1996
Bedrijf: Verzekeringsmaatschappij
Functie: Software Engineer
Hardware: PC's
OS: MS Windows 3.x
Talen: MS Visual Basic 4.0
Software: MS Office 95
Databases: MS Access 7.0
Werkomschrijving: Ontwerpen en bouwen van conversieprogrammatuur en het bouwen van technische software (printer spoolers).


Periode: Oktober 1994 tot juli 1995
Bedrijf: Octrooiraad
Functie: Software Engineer
Hardware: PC's
OS: MS Windows 3.x
Talen: MS Visual Basic 3.0
Databases: MS Access 2.0
Werkomschrijving: Ontwerpen en bouwen van conversieprogrammatuur voor een complexe systeemconversie van Digital VAX/VMS naar AS400. Software voor het analyseren en uitpluizen van ongestructureerde teksten als NAW-gegevens van uitvinders, octrooiaanvragen, verzoekschriften, enz.


Periode: Juni 1994 tot oktober 1994
Bedrijf: Softwareleverancier
Functie: Systeemanalist, Programmeur
Hardware: SUN apparatuur
OS: UNIX
Talen: Snap
Software: MS Office, Motif
Werkomschrijving: Met SNAP (object georiënteerde taal) als hulpmiddel, de analyse, ontwerp en bouw van een prototype voor de grote zeehavens van Nederland voor beheer van informatie over het vervoer op zee van gevaarlijke stoffen en hoe te behandelen bij calamiteiten. Dit project werd uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat.


Periode: December 1993 tot juni 1994
Bedrijf: Machinefabriek
Functie: Systeemanalist, Programmeur
Hardware: VAX/3xxx
OS: VAX/VMS
Talen: Dibol
Software: DCL, Pilot
Werkomschrijving: Het maken van functioneel- en technisch ontwerp, bouw, onderhoud, systeembeheer en ondersteuning van gebruikers van een MRP2-systeem (Manufacturing Resource Planning.


Periode: September 1993 tot december 1993
Bedrijf: Omroeporganisatie
Functie: Systeemanalist, Programmeur
Hardware: VAX/3xxx
OS: VAX/VMS
Talen: Cobol
Software: DCL, FMS
Werkomschrijving: Het uitvoeren van het beheer en onderhoud van het geautomatiseerde ledenadministratiesysteem.


Periode: Januari 1993 tot september 1993
Bedrijf: Bouwbedrijf
Functie: Systeemontwerper
Hardware: PC's
OS: MSDOS
Talen: Progress
Werkomschrijving: Het uitvoeren van een informatie analyse, functioneel- en technisch ontwerp en programmering van een systeem voor oplevering van nieuwe huizen en administratie van klachten. Daarbij werd gebruik gemaakt van zelf gedefinieerde standaards.


Periode: Januari 1990 tot januari 1993
Bedrijf: Bührmann Tetterode NV
Functie: Systeemanalist, Programmeur
Hardware: VAX/3xxx
OS: VAX/VMS, MSDOS
Software: DCL, Pilot
Databases: Progress, FMS
Werkomschrijving: Het maken van functioneel- en technisch ontwerp, programmering, onderhoud, systeembeheer en ondersteuning van gebruikers van een MRP2-systeem (Manufacturing Resource Planning). Hierbij gebruikmakend van de interne programmeringstandaard. Vanaf januari 1991 actief betrokken bij onderhoud (helpdesk), systeembeheer en installaties van Progress met administratieve toepassingen op Digital VAX en PC-netwerken. Tevens conversies van RMS-bestanden naar Progress databases bij verschillende werkmaatschappijen van Bührman- Tetterode in binnen- en buitenland.


Periode: Oktober 1989 tot januari 1990
Bedrijf: Software house
Functie: Systeemanalist, Programmeur
Hardware: VAX/3xxx
OS: VAX/VMS
Talen: C, Uniface
Software: DCL
Databases: RDB
Werkomschrijving: Ontwerp en bouw van 3GL-routines in C voor Uniface applicaties.


Periode: Augustus 1989 tot oktober 1989
Bedrijf: Bührmann Tetterode NV
Functie: Systeemanalist, Programmeur
Hardware: PDP 11/70, VAX 3400
OS: VAX/VMS
Talen: Dibol
Werkomschrijving: Het uitvoeren van verschillende conversie van programmatuur en bestanden in de ontwikkel- en productieomgeving van de PDP-omgeving naar de VAX/VMS-omgeving.


Periode: Januari 1988 tot augustus 1989
Bedrijf: Bührmann Tetterode NV
Functie: Systeemanalist, Programmeur
Hardware: PDP 11/70
OS: VAX/VMS
Talen: Dibol
Software: RSTS
Werkomschrijving: Het maken van functioneel- en technisch ontwerp en bouw van een nieuw MRP-systeem (Material Resource Planning).


Periode: Oktober 1987 tot januari 1988
Bedrijf: NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Functie: Systeemanalist, Programmeur
Hardware: VAX
OS: VAX/VMS
Talen: Cobol
Software: ACMS, TDMS, CMS
Werkomschrijving: Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het online- en batchhypothekensysteem.


Periode: Juni 1987 tot oktober 1987
Bedrijf: Multihouse
Functie: Systeemanalist, Programmeur
Hardware: Microvax II series
OS: VAX/VMS
Talen: Cobol
Software: Pilot
Werkomschrijving: Het uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan een handels- en een financieel pakket.


Periode: Mei 1986 tot juni 1987
Bedrijf: Reformhandel
Functie: Systeemanalist, Programmeur
Hardware: Microvax II series
OS: VAX/VMS
Talen: Dibol
Software: DCL
Werkomschrijving: Systeembeheer en het opzetten van een PC-netwerk (Atari) en onderhoudsprogrammering aan een handelsadministratiepakket.


Periode: Augustus 1982 tot mei 1986
Bedrijf: Ahrend Globe/Ahrend Groep
Functie: Systeemanalist, Programmeur
Hardware: PDP 11/70, Siemens/Nixdorf apparatuur
OS: Niros
Talen: Dibol
Software: Apollo, RSTS
Werkomschrijving: Conversie van een handels- en financieel pakket van Nixdorf naar Digital apparatuur. Vervolgens het maken van functioneel- en technisch ontwerp, programmering van diverse subsystemen voor eerder genoemde handels- en financieel pakket. Tevens systeembeheer en ondersteuning van gebruikers.


Periode: Januari 1982 tot juni 1982
Bedrijf: Vroom & Dreesman Nederland B.V.
Functie: Jr. Programmeur
Hardware: IBM Mainframe
OS: DOS/VSE
Talen: Cobol
Software: CICS
Werkomschrijving: Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan COBOL-software (onderdeel opleiding tot COBOL-programmeur).