No Title
cv: 3207 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sJ2EE specialist
Zeist
01-jul-2013
Opdracht

9/1996 � 6/1998 HBO
Management Economie en Recht (MER). Propedeuse behaald.

Management, Algemene Economie, Bedrijfseconomie, Statistiek, Recht, Organisatiekunde, Commerci�le Economie, Sociologie, Nederlands, Engels

9/1994 � 6/1996 HAVO-MBO
Nederlands, Engels, Wiskunde (B), Bedrijfskunde, Statistiek, Economie
9/1990 � 6/1994 MAVO-D
Nederlands, Engels, Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde


Cursussen

Jaar Naam / inhoud Instituut
2005 Werken met PVCS Dimensions ING
2004 UML Modeling with UP IBM
2004 WSAD 5.1.1 IBM
2004 Administering WAS v5 IBM
2004 Prince II PinkRoccade
2003 ITIL Foundations PinkRoccade
2001 Administering WAS v3.5 IBM
2001 Visual Age for Java 3.5.3 IBM
2001 Object Oriented Design Cap Gemini
2001 Java Advanced Cap Gemini
2001 Java Cap Gemini
2001 Select Enterprise Cap Gemini
2001 PBPE Cap Gemini
2001 Select Perspective Cap Gemini
2001 Gestructureerd Testen Testcentrum ING
2001 Component Based Development Cap Gemini
2001 Technisch Ontwerp Cap Gemini
2001 Administratieve Organisatie Cap Gemini
2001 Projectmatig Werken Cap Gemini
2001 Client Server Cap Gemini
2000 Faciliteren Workshops Cap Gemini
2000 Object Oriented Analysis Cap Gemini
2000 Object Gericht Denken Cap Gemini
2000 Informatie Analyse Cap Gemini
2000 Parti�le Bedrijfsanalyse Cap Gemini
2000 Overview Systeem Ontwikkeling Cap Gemini
2000 Basis Solution Engineering Cap Gemini
2000 Persoonlijke vaardigheden HOGOS

Application Servers: WebSphere v3.5 en v5.1, Tomcat v4 en v5, WebLogic 7.0
Databases: Oracle, MySql, Sun One Directory Server (LDAP)
Languages: Java, Unix Shell Scripting, JavaScript.
Operating Systems : IBM AIX, MS Windows NT/2000/XP/95/98.
Open Source: Eclipse, Struts, Tiles, Hibernate, Spring, Ant, JMeter, JUnit, JCoverage, Jakarta Commons, Hibernate Synchronizer, Log4j, Jasper Reports, DWR
Modeling: UML, UP, Select Component Architect, Select Perspective, OOA, OOD, Sparx Enterprise Architect
Overig: Regular Expressions, IBM MQ Series, SUN Core Design Patterns, CBD, SQL

Talenkennis: Nederlands (goed), Engels (redelijk goed), Turks (goed).

05/2005 - 02/2007: J2EE Developer (Robeco - Freelance)
Unix (AIX), IBM MQ Series, WebLogic Application Server v7.0, Apache Tomcat 5.5.x, Eclipse 3.2, Ant, Java, HTML, CSS, XHTML, Struts, Tiles, Jakarta Commons, JSP, Servlets, EJB's, JMeter, JUnit, JCoverage, CVS, Sparx Enterprise Architect, OOA, OOD, OOP, CBD, Spring (Spring MVC, Spring JDBC), AJAX, DWR.

- Het analyseren (OOA), ontwerpen (OOD), ontwikkelen (OOP), testen (JUnit, JMeter), implementeren, integreren en beheren van (financi�le) informatiesystemen voor het J2EE platform in de functie van Senior J2EE Developer
- Ontwerpen en documenteren (UML diagrammen: use-cases, sequence diagrams, class diagrams)
- Testen (JUnit, JMeter)
- Deelgenomen aan het project "Cupido" (nieuwe fondsinformatie pagina's, duur: 6 maanden). Het "Content Administration" deel hiervan ontworpen en ontwikkeld.
- Deelgenomen aan diverse kleinere projecten waarbij bestaande applicaties uitgebreid en aangepast werden.
- Beheer van bestaande J2EE applicaties
- Ant scripts geschreven ter ondersteuning van het deploy proces voor het WebLogic platform.
- Het release-, en deployproces verder vorm gegeven in de vorm van nieuwe standaarden en procedures.
- Twee junior Java ontwikkelaars gecoacht.
- Framework ontwikkeld ten behoeve van het geautomatiseerd inrichten van een standaard ontwikkelomgeving.
11/2000 - 05/2005: J2EE Developer (ING Bank - vastdienstverband)
Unix (AIX), Windows 2000 Server, IBM MQ Series, WebSphere Application Server v3.5 en v5.1, Apache Tomcat, VAJ 3.5, WSAD v5.1.1, Eclipse, Ant, Security, Java, XML, HTML, CSS, XHTML, SOAP, Struts, Tiles, Hibernate, Jakarta Commons, JSP, Servlets, EJB's, JMeter, PVCS Dimensions, Select Perspective, Select Component Architect, OOA, OOD, OOP, CBD.

- Het analyseren (OOA), ontwerpen (OOD), ontwikkelen (OOP), testen (JUnit, JMeter), implementeren, integreren en beheren van (financi�le) informatiesystemen voor het J2EE platform in de functie van Systeemontwerper.
- Beheer co�rdinator
- Technisch projectleiding / Technisch Architect (3 man groot project. Duur: 4 maanden)
- Verantwoordelijk voor software infrastructuur (beheer)
- Verantwoordelijk voor beheer ontwikkelomgeving WAS 3.5
- Coachen van minder ervaren collega's (in design, coding, testing, deployments)
- Deelgenomen aan Software Engineering Process Group (bewaken en verbeteren processen)
- Deelgenomen aan Software Engineering Technical Group (bewaken en verbeteren techniek; evalueren/introduceren van nieuwe tools, technieken, methoden).
- Deelgenomen aan Acceptance Board (acceptatie van Java applicaties voor beheer. Zowel functioneel als technisch).
- Ontwerpen en documenteren (UML diagrammen: use-cases, sequence diagrams, class diagrams).
- Testen (JUnit, JMeter)
- Deelgenomen aan project "Offerteteam" om de migratieplannen van twee leveranciers voor migratie naar WAS v5.1 te beoordelen.
- Deelgenomen aan diverse Java ontwikkelprojecten: ontsluiten LDAP, ontsluiten mainframe services. Ontwikkelen nieuwe client/server applicaties (webbased). Ontwikkelen van componenten (server-side). Cloneable maken van bestaande WebSphere applicaties.


08/2004 - 12/2004: J2EE Developer (Stichting Delmatur - Freelance)
Java, Struts, Tiles, Hibernate, JUnit, JasperReports, JFreeChart, JSP, Servlets, HTML, JavaScript, CSS, Tomcat v5.5, Eclipse v3, WSAD v5.1.1, MySQL v4.0, Windows 2003 Server.

- Ontwikkelen van een web based Leerling Registratie Systeem (LVS v2.0)
- Verantwoordelijk voor analyse, bouw, test en implementatie
- Samenwerking met Erasmus Universiteit voor opstellen van de user interface. Hiermee werd de versie 1.0 vervangen die ook door mij gebouwd is.


04/2004 - 07/2004: J2EE Developer (Stichting JACD - Freelance)
Java, Struts, Tiles, JDBC, JUnit, JFreeChart, JSP, Servlets, HTML, JavaScript, CSS, Tomcat, Eclipse v2.1, WSAD v5.1.1, MySQL v4.0, Windows NT.

- Ontwikkelen van een web based Jongeren Registratie Systeem (JRS)
- Verantwoordelijk voor analyse, bouw, test en implementatie


06/2003 - 02/2004: J2EE Developer (Stichting Delmatur - Freelance)
Java, JSP, JDBC, Servlets, HTML, JavaScript, CSS, JFreeChart, Tomcat v4.1, Eclipse v2.1, MySQL v4.0, Windows 2000 Server.

- Ontwikkelen van een web based Leerling Registratie Systeem (LVS v1.0)
- Verantwoordelijk voor analyse, bouw, test en implementatie


04/2000 - 10/2000: Web Design (Optilife - Vrijwilligerswerk)
HTML, JavaScript, CSS, Macromedia Dreamweaver, Fireworks, Flash.

- Opzetten en onderhouden van een internetwinkel
- Bouw en aanpassing aan website


09/1998 - 08/2000: Technical Support (Planet Internet)
Internet Explorer, Netscape, Internet connections, TCP/IP, modems, ISDN, ADSL.

- Geven van technisch support aan klanten van de Internet provider
- Oplossen van technische problemen m.b.t. de Internet verbinding.


Werk historie (non-IT)
11/1997 - 07/1998: Telemarketeer (Spaaradvies)
Het telefonisch benaderen van potenti�le klanten en het maken van afspraken voor de adviseurs.

02/1995 - 07/1997: Keukenmedewerker (Cafe-Restaurant Toque Toque)
Het verzorgen van de koude gerechten (salades, toetjes). Controleren van magazijnwerkzaamheden en bestellingen plaatsen

09/1992 - 10/1994: Keukenmedewerker (Restaurant Perla di Roma)
Het verzorgen van diverse koude gerechten en de verantwoordelijkheid hiervoor dragen. Controleren van magazijnwerkzaamheden en bestellingen plaatsen.