No Title
cv: 3270 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sJava ontwerper/ontwikkelaar
Almere
01-01-2010
Opdracht bij voorkeur nabij Almere, danwel ten Noorden of Oosten daarvan

Bedrijfskunde Verenigde Kamers van Koophandel 31/05/91
HTS Technische Computerkunde 31/05/85
MTS Elektrotechniek 31/05/81

Vaktechnische opleiding/training
Spring Core SpringSource 04/03/08
Spring-WS SpringSource 09/11/07
EJB3 Training (EJB3, GlassFish, Derby) InfoSupport 02/09/06
Prince2 Foundation + Practitioner (Certified) Ruysdael 17/02/03
Quintiq Specialist Quintiq 06/05/02
OO Programming in Java CIBIT 29/11/00
C++ Programmering InfoSupport 13/03/00
Implementing a database on SQL Server 7.0 Guidance 01/05/99
ACMSxp VXCollege 02/09/96
DEC/Admire VXCollege 04/04/96
Testen Client-server Applicaties VAC/Softbridge 13/12/95
Diverse Seminars m.b.t. Windows NT Microsoft 93,94,95
SQL-Windows Client-server DataProces 01/10/94
Functie: Punt Analyse TAS Detach 08/06/90
AMBI HS2 NOVI 31/05/90
VAX/VMS Programming DEC 01/02/87
Structured Analysis for Realtime Systems Yourdon 01/05/87
GOS (Gestr. Ontwerpen van Systemen) Pandata 28/02/86
VAX/VMS Utilities and Commands DEC 30/12/85
VAX/VMS Concepts DEC 30/11/85

KENNISMATRIX
Platformen Redelijk Goed Uitstekend
OpenVMS (DEC Alpha + VAX), OSF (DEC Alpha) X
RSX-11M (DEC PDP) X
Windows (3.11, 95, NT, 2000 en XP) PC systemen X
HP-UX (HP9000/370, 300) X
Linux X
UNIX X

Programmeertalen Redelijk Goed Uitstekend
JAVA, X
JSP X
Javascript X
HTML X
PLSQL X
Quintiq (Quill) X
COBOL X
Visual Basic X
C X
Visual C++ X
Borland C++ Builder 5 X
PASCAL X
FORTRAN X
SQLPlus X
SQLWindows X
DECAdmire X
DCL X
Ant X

Databases Redelijk Goed Uitstekend
Postgres X
Oracle 9 X
Oracle 8 X
Oracle Rdb X
CDD Repository X
CDD/Plus X
RMS X
C-ISAM X
DBRTL X
MySQL X
Progress 8 (Unix) X
Progress 9 (Windows NT) XData/Scherm communicatie Redelijk Goed Uitstekend
HTML X
DECForms X
TDMS X
FMS X
FTAM X
Swing X
HP-Windows X
DECnet X
KERMIT X
ODBC X
XML X
XSLT X
XSD X

Diverse Software Redelijk Goed Uitstekend
Eclipse X
Struts framework X
CMS X
MMS X
SCA X
RDO X
WinProject X
Access-97 X
Excel-97 X
Word-97 X
Excelerator X
Visual Studio X
Visual-SourceSafe X
NOVA (4GL) X
RUNOFF X
TPU X
LSE X
STDL X
RCS X
Tomcat 5 X
Macromedia Dreamweaver X
Spring 2.0 X
Spring-WS X


Methoden/Technieken Redelijk Goed Uitstekend
SDW X
Yourdon X
MESO X
INFOMOD X
ISAC X
UML X

Periode: 1/1/2007 - heden
Functie: JAVA ontwikkelaar
Branche: Overheid
Platform: Windows XP
Software: JAVA, Spring WS, SOAP, Ant, Torque, CVS, SVN, CruiseControl, SQL-server, Velocity, XSD, XML, Altova Suite
Inhoud project: Onderhoud en uitbouw van het DMS tbv gemeentelijke archief.
Werkzaamheden: Bouwen en testen van de software in teamverband. Tevens bewaken architectuur. Zelfstandig SOA uitbreiding ontworpen en gebouwd, webservices uitbreiding op basis van Sping-WS.
________________________________________
Periode: 21/11/2005 - 31/12/2006
Functie: JAVA ontwikkelaar
Branche: Verzekering
Platform: Windows 2000, Unix
Software: JAVA, JDBC, XML, PL/SQL, Oracle, Shell-script, PVCS, Cygno
Inhoud project: Onderhoud en Verbouw van software ten behoeve van het verwerken van verzekeringsaanvragen.
Werkzaamheden: Bouwen en testen van de software in teamverband.

________________________________________
Periode: 01/04/05 - 21/11/2005
Functie: Certified Quintiq Specialist
Branche: Industrie
Platform: Windows 2000 , XP
Software: Quintiq ontwikkel suite, 'C++', Oracle 8i, ODBC
Inhoud project: Modeleren van plannings applicaties in een grafische OO ontwikkelomgeving met C++ achtige taal. Onderhoud van bestaande applicaties en bouw van een nieuwe applicatie.
Werkzaamheden: Zelfstandig/teamverband diverse applicaties ontwikkeld.
________________________________________
Periode: 01/01/2005 - 01/04/2005
Functie: X Windows
Branche: Industrie
Platform: Alpha VMS
Software: PASCAL, C, X Windows, X Toolkit, X Motif
Inhoud project: Onderhoud Procesleiding applicatie
Werkzaamheden: Zelfstandig een uitbreiding op procesleiding ontwikkeld waarmee dynamische informatie kan worden weergegeven.

________________________________________
Periode: 01/06/2004 - 01/01/2005
Functie: JAVA ontwikkelaar
Branche: Industrie
Platform: Windows XP, Linux
Software: Eclipse, Postgres, JAVA, ODBC, XML, PL/SQL, JSP, Javascript
Inhoud project: Ontwikkelen van een Informatie Management Systeem tbv de tuinbouw.
Werkzaamheden: Zelfstandig en in teamverband delen van de applicatie ontwikkeld. Zoals het verwerken van configuratie informatie opgeslagen in een XML bestand met behulp van de Jakarta Digester package, bouwen van (recursieve) PL/SQL procedures om relatietabellen te onderhouden. Uitbouw van een Struts gebaseerde webapplicatie (JSP, HTML, Struts, JAVA, XML). Onderhoud van de reeds gebouwde onderdelen.
Bouw van een website functie in het Struts framework waarmee willekeurige databasetabellen onderhouden kunnen worden
________________________________________
Periode: 01/05/02 - 01/07/2004
Functie: Certified Quintiq Specialist
Branche: Industrie
Platform: Windows 2000
Software: Quintiq ontwikkel suite, 'C++', Oracle 8i, ODBC
Inhoud project: Modeleren van diverse applicaties in een grafische OO ontwikkelomgeving met C++ achtige taal.
Ontwikkeling van meerdere Quintiq applicaties ten behoeve van onder andere een grote catering Dienst, Railvervoer in Nederland, Duitsland en Denemarken en Autoverhuur bedrijf. Quintiq is een zogenaamde APS (Advanced Planning and Scheduling) tool waarmee op een snelle wijze een geavanceerde planning en scheduling applicatie kan worden ontwikkeld.
Werkzaamheden: Zelfstandig/teamverband diverse applicaties ontwikkeld.
________________________________________
Periode: 01/01/01 - 1/12/01
Functie: Systeem Ontwerper, Programmeur
Branche: Handel
Platform: Windows 98/NT
Software: Borland C++ Builder, Progress 8, Progress 9.1, MySQL, ODBC
Inhoud project: Ontwerp en bouw van een Laad- en Verdeelsysteem; Produceren van lijsten voor leverancier en transporteur tbv het verladen en verdelen van goederen. De lijsten worden samengesteld op basis van informatie uit de Progress database op UNIX en de Progress 9 database op Windows NT Server. Daarnaast is tevens nog gebruik gemaakt van een MySQL database om tussenresultaten van queries op te slaan. Ontwerp van een orderverwerking systeem op basis van EDI communicatie. Ontwikkeling van een conversie tool om de data uit een Progress 8 database op Unix te converteren naar een Progress 9 database op Windows NT.
Werkzaamheden: Zelfstandig project uitgevoerd van analyse tot en met acceptatie.
________________________________________
Periode: 01/02/00 - 01/01/01
Functie: Technisch Ontwerper,Systeem programmeur
Branche: Transport
Platform: OpenVMS (DEC Alpha)
Software: C++, Oracle Rdb, LSE, MMS, CMS, ACMS, Word, Excel, Visual Studio, Visual SourceSafe, UML
Inhoud project: Ontwerp van architectuurmodel ten behoeve van centralisatie van gegevensopslag. Ontwerp en Bouw van pilotsoftware als proof of concept.
Werkzaamheden: Als fulltime medewerker een centrale rol binnen een team van parttimers vervult gedurende het ontwerpproces alsook tijdens de implementatie.
Tot taken behoorde onder andere:
� het onondersteunen van teamleden met kennis rond VMS en ACMS
� het documenteren van bestaande stukken software
� implementeren van pilotsoftware als ACMS / C++ programmeur
________________________________________
Periode: 01/11/98-1/3/00
Functie: Technisch Ontwerper,Systeem programmeur
Branche: Financi�le Instelling
Platform: OpenVMS (DEC Alpha en VAX)
Software: Cobol, Oracle Rdb, LSE, MMS, CMS, ACMS, Word, Excel, MQSeries, FTP, TCP/IP
Inhoud project: Beheer en Redesign van applicatie ten behoeve van afhandeling electronisch betalingsverkeer.
Werkzaamheden: Onderzoek naar:
� toepassing MQSeries voor OpenVMS binnen de applicatie.
� Verbetering van de data compressie
� Tuning software systeem en database parameters
� Implementatie van wijzigingsvoorstellen.
________________________________________
Periode: 01/04/98 - 01/11/98
Functie: Technisch Ontwerper,Systeem programmeur
Branche: Transport
Platform: OpenVMS (EC Alpha)
Software: C++, DCL,Oracle Rdb,LSE, MMS, CMS, ACMS, Word, Excel, FTP, ACMSxp
Inhoud project: Ontwikkeling container terminal besturings systeem
Werkzaamheden: Opzetten van een ontwikkelomgeving voor de ontwikkeling van software ten behoeve van de clients (NT) en de server (AXP) in C++. Implementatie van een deel van de terminalbesturing.
________________________________________
Periode: 01/01/98-01/04/98
Functie: Technisch Ontwerper, Applicatie programmeur
Branche: Transport
Platform: OpenVMS (DEC Alpha en VAX), Windows 3.11 (PC)
Software: Oracle Rdb, PASCAL, MMS, CMS, Excelerator, Word, WP, Yourdon, DOD, DECNET, TCP/IP, X-Windows
Inhoud project: Ontwerp en bouw Automatische Rijweg Instelling
Werkzaamheden: Onderzoek naar vervanging DECNET gebruik door TCP/IP, Excelerator definities aanpassen aan code-wijzigingen, Beheer van Algemene routine bibliotheek
________________________________________
Periode: 01/9/95-31/12/97
Functie: Technisch Ontwerper, Applicatie programmeur
Branche: Telecommunicatie
Platform: OSF/DEC Unix (DEC Alpha), Windows NT
Software: COBOL, STDL, SQLPlus, Korn shell, DCE, ACMSxp, RCS, Make, Visual SourceSafe, Oracle-7, SDM, Yourdon, Visual Basic
Inhoud project: Three tier Client-Server applicatie voor telefonische verkoop
Werkzaamheden: Technisch ontwerp en bouw van operaties voor het server deel van een client-serverapplicatie.
________________________________________
Periode: 01/08/95 - 01/9/95
Functie: Technisch Consultant, Applicatie programmeur
Branche: Uitgeverij
Platform: OpenVMS (DEC Alpha)
Software: COBOL, SQL, DCL, MMS, CMS, DECAdmire, SCA, WinProject, Pracle-Rdb, CDD Repository, RMS, SDM, Yourdon, DECForms, FMS
Inhoud project: Uitbreiding advertentiesysteem met contracten
Werkzaamheden: Mede ontwerpen, coderen en testen van een uitbreiding van een bestaande applicatie. Voorman/Projectleider rol vervult binnen een klein team van interne/externe medewerkers. Opzetten van Integratie testplan en het uitvoeren van de tests.
________________________________________
Periode: 01/10/90 - 01/07/95
Functie: Database Administrator, Technisch Consultant,
Systeemprogrammeur, Applicatie programmeur
Branche: Overheid
Platform: OpenVMS (VAX 6210, VAX 4200)
Programmeertalen:
Software: COBOL, SQL, DCL, RDO, MMS, Oracle-Rdb, CDD Repository, RMS, SDM, Yourdon,DECForms, TDMS, FTAM
Inhoud project: Ontwikkeling van een Verkeersinformatie systeem, een Satelietvolgings systeem, een Meldkamer systeem en Radio Verkeersinformatie Systeem
Werkzaamheden: Als (systeem)programmeur/VMS consultant actief een centrale rol vervult in bovengenoemde projecten. Dit gedurende de ontwerp-, implementatie- en test-fase. Programmering van de technische zwaardere componenten. Ontwikkeling en onderhoud van de ontwikkelomgeving. Ontwerp en bouw van een applicatie versie omgeving tbv het ontwikkelsysteem. Opbouw en onderhoud van de ontwikkel databases. Ondersteuning van ontwerpers en analisten bij systeem technische vraagstukken.
________________________________________
Periode: 01/09/90 - 01/10/90
Platform: VMS (VAX 3100)
Software: COBOL, SQL, RDO, Rdb, CDD/Plus, SDM, SMG
Inhoud project: Extended Queue Management System.
Werkzaamheden: Ontwerp en implementatie van een fysiek datamodel op basis van een logisch datamodel en een Functioneel Ontwerp.
________________________________________
Periode: 01/03/90 - 31/08/90
Functie: Systeem-analist/Programmeur
Branche: Overheid
Platform: VMS (VAX 6210)
Software: COBOL, SQL, Rdb, CDD/Plus, TDMS
Inhoud project: Onderhoud financieel administratief systeem.
Werkzaamheden: Onderhoud op basis van een Technisch Ontwerp.
________________________________________
Periode: 01/11/89 - 28/02/90
Functie: Technisch Ontwerper / Programmeur
Branche: Fin Instelling
Platform: VMS (VAX 6320), PC
Software: BASIC, OPEN-ACCESS, RMS, Yourdon
Inhoud project: Documenteren van pakket tbv de geldhandel.
Werkzaamheden: Schrijven van technische documentatie van een bestaande applicatie voor het administreren van valutatransacties Documentatie opgesteld aan de hand van een broncode onderzoek en de gebruikersdocumentatie.
________________________________________
Periode: 01/01/89 - 31/10/89
Functie: Technisch Ontwerper / Programmeur
Branche: Industrie
Platform: HP-UX (HP9000/370), PC
Software: C, Excelerator, NOVA, C-ISAM, SDM, Yourdon
Inhoud project: Lodings-systeem
Werkzaamheden: Technisch ontwerp gemaakt voor een plaats-diepte registratie systeem op basis van een FO. Programmering van het offline verwerkings systeem in een team van 3 personen.
________________________________________
Periode: 01/11/88 - 31/12/88
Functie: Programmeur
Branche: Overheid
Platform: VMS (VAX)
Software: COBOL
Inhoud project: Onderhoud Manufacturing Resource Planning -pakket
Werkzaamheden: Aanpassen van programmatuur op basis van globale instructies.
________________________________________
Periode: 01/04/88 - 30/10/88
Functie: Technisch Ontwerper / Programmeur
Branche: Industrie
Platform: RSX-11M/+ (PDP 11/70)
Software: FORTRAN, DECnet, FMS, RUNOFF, RMS, SDM, Yourdon
Inhoud project: Koppeling Meetnet-systemen
Werkzaamheden: Technisch ontwerp gemaakt voor een systeem waarmee diverse meetnet-systemen worden gekoppeld op basis van een FO. Programmering van een groot aantal functies.
________________________________________
Periode: 01/02/87 - 31/03/88
Functie: Technisch Ontwerper / Programmeur
Branche: Industrie
Hardware:
Platform: HP-PASCAL-WORKSTATION, HP-UX (HP300), PC
Programmeertalen:
Software: PASCAL, PMW, SDM, Yourdon, Kermit, HP-Windows
Inhoud project: Diverse projecten
Werkzaamheden: Integratie van een barcodelezer in een bestaand systeem op basis van een globale beschrijving, Functioneel- en Technisch Ontwerp gemaakt van een videotape testsysteem op basis van interviews met de gebruikers. Programmering van het realtime- en multitasking aspect Begeleiding van gebruikers bij het zelfstandig verder ontwikkelen van het systeem. Functioneel- en Technisch Ontwerp van een procesbewakings-systeem. Implementatie van het systeem. Opleiding van de gebruikers.
________________________________________
Periode: 01/09/85 - 31/01/87
Functie: Systeem Ontwerper / Programmeur
Branche: Industrie
Hardware:
Platform: VMS(VAX 11/750, MicroVAX II)
Programmeertalen:
Software: PASCAL MMS, CMS, TPU, LSE, CDD, DBRTL, RMS, SDM, Yourdon, DECnet, KERMIT, TDMS
Inhoud project: Automatische Langsligger Produktielijn
Werkzaamheden: Functioneel- en Technisch Ontwerp gemaakt.. Programmering en installatie van het systeem. Broncode beheer. Zelfstandig de user-interface ontwikkeld en een belangrijk aandeel van de diverse asynchrone funties.
________________________________________
Periode: 01/06/85 - 31/08/85
Functie: Programmeur
Branche: Overheid
Platform: FORTRAN, RSX-11M/+ (PDP 11/70), RMS, SDM, Yourdon, FMS
Inhoud project: Bovenbalk Plaatsings Ponton
Werkzaamheden: Herschrijven van programmatuur van een systeem ten behoeve van de positionering van een onderdelen van de Oosterschelde stormvloedkering op basis van een Technisch Ontwerp
________________________________________
Periode: 01/08/83 - 30/04/84
Functie: Programmeur
Branche: Overheid
Platform: RSX-11M/+ (PDP 11/70)
Software: FORTRAN, RMS, FMS
Inhoud project: Diverse projecten
Werkzaamheden: Als stagiair een user-interface ge�mplementeerd en een rapportage programma