No Title
cv: 3683 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProjectleider, Afdelingshoofd, Data-administrator, Business analist, Informatie analist
Amsterdam
01-jan-2011
Projectleider, Afdelingshoofd, Data-administrator, Business analist, Informatie analist

Vooropleiding:

HBS-B
TU-Electrotechniek Afstudeerrichting Informatica

Vakopleiding:

Informatie- en Gegevensgericht informatiseren Brainforce
gegevensmanagement Gegevensmodellering Brainforce

Datamanagement SUPRA Cincom

Systeemontwikkeling Informatie Analyse Volmac
Functioneel Ontwerp Volmac
Functiepuntanalyse Rabobank

Beheer ITIL Lixus

Management Leidinggeven voor informatici Streng en Dijkerman

Auditing EDP-auditing NOVI

Testen Testen volgens TMAP Iquip

Organisatieontwikkeling CMM KZA

Algemeen Algemene didaktiek Schouten en Nelissen

Algemeen Personal Development Seminar Panfox

Algemeen Versterken Persoonlijke Kracht Schouten en Nelissen

Ervaring in het werken conform (D)SDM, CMM. Op het gebied van proces-analyse ervaring met de volgende schematechnieken:
Processchema's
Ervaring met het maken van processchema's voor het vastleggen van administratieve processen (stroomdiagrammen).
Dataflowdiagrammen
Ervaring met het maken van dataflowdiagrammen voor het vastleggen van administratieve processen en gegevensstromen daartussen.
Zwembaandiagrammen
Ervaring met het maken van zwembaandiagrammen voor het vastleggen van processen over verschillende gebruikers/afdelingen, in het bijzonder de diagrammen die binnen de alfa-procedures zijn opgenomen.
Precedentieschema's
Ervaring met het maken van precedentieschema's voor het in hi�rarchische schema's vastleggen van processen en ingaande en uitgaande gegevenssets.

Op het gebied van data-analyse ervaring met de volgende schematechnieken:
Entity-Relationship diagrammen
Ervaring met het maken van ERD-schema's voor het vastleggen van de structuur van gegevenstypen en de relaties daartussen.
HULPMIDDELEN:

ProcessAnalyst Hulpmiddel voor het opzetten van procesdiagrammen
DataArchitect Hulpmiddel voor het opzetten van ERD-diagrammen
MS-Visio Algemeen tool voor diverse soorten diagrammen
Flowcharter-2000 Algemeen tool voor diverse soorten diagrammen
SDW Tool voor het opzetten van proces- en gegevensschema's
SQL/MySQL/QBE Tools voor beheren en bevragen databases
Word, Excel Eindgebruikerspakketten voor tekstverwerking en spreadsheet
Powerpoint, Access Eindgebruikerspakketten voor presentatie en database
Visual Basic (VBA) Programmeertool voor gebruik binnen Excel, Word en Access
MS-project Tool voor het maken van projectplanningen
NIKU-workbench Uitgebreid tool voor het maken van projectplanningen
Business objects Tool voor het aanmaken van rapportages
HTML, XML Tool voor het onderhoud van websites
Huidig dienstverband:

Freelancer
Projectleider/Analist 1996 - 2004

Voorgaande dienstverbanden:

ADVIESBUREAU Panfox (Ordina) Projectleider/Consultant 1991 - 1996

ADVIESBUREAU Brainforce (Volmac)
Consultant/Senior Technical Specialist 1986 - 1990

PRODUKTIEBEDRIJF NCR (AT&T)
Co�rdinator Semi-custom IC-ontwerp 1985 - 1986

PRODUKTIEBEDRIJF Philips
Ontwerper ge�ntegreerde circuits 1983 - 1985


OVERHEID Ministerie van Justitie, dienst IND 2004 - heden

Functie: Informatie analist
Project: Integreren applicaties Immigratie en Naturalisatie Dienst en VreemdelingenDienst.
Taken: Analyse en functioneel ontwerp van ge�ntegreerde applicaties, waardoor taken van de VreemdelingenDienst op het gebied van registratie en procesmatige afhandeling van vreemdelingen binnen de IND kunnen worden uitgevoerd. Opstellen opleidingsmateriaal (demo's).
Aansturen van intern professionaliseringstraject, beschrijven en vaststellen van de IT-processen. Daarnaast vervanging van de projectleider.


BANKBEDRIJF Rabo International 2004

Functie: Projectadviseur
Project: Koppelen nieuwe charting applicatie aan bestaande personeelsadministratie
Taken: Procesadvies voor een project waarin een nieuwe chartingapplicatie wordt gekoppeld aan een bestaande personeelsregistratie. Beide systemen draaien op een verschillende database met een verschillende SQL-variant. T.b.v. het project zijn twee specialisten geselecteerd voor het technisch ontwerp en de bouw van de koppeling. Het gehele ontwerp- en bouwtraject is intensief begeleid.


BANKBEDRIJF Rabobank Nederland 2003

Functie: Business analist
Project: Realiseren nieuwe applicatie voor chartaal geld
Taken: Procesanalyse, opstellen eisen en wensen t.a.v. veranderingstraject samen met de gebruikersorganisatie. Vertalen van de eisen en wensen naar een definitiestudie t.b.v. de IT-ontwikkelafdeling.
Genereren testbestanden in Excel m.b.v. VBA-macro's. Opzetten prototype voor te realiseren web-applicatie m.b.v. Access.
Opstellen procedures in het kader van CMM level 2 voor requirements management en software configuration management.
Opzetten beheertool voor beheer van (cryptografische) sleutels in Access.
Projectleiding over aanpassingen aan management informatie systeem betalingsverkeer en telebankieren.


BANKBEDRIJF Rabobank Nederland 2001 - 2002

Functie: Projectleider
Project: Realiseren nieuwe applicatie voor 'verhuizingen' van klanten tussen Rabobanken
Taken: Projectleiding over de analyse, het ontwerp en de bouw van een informatiesysteem voor betalingsverkeer. Met dit systeem worden 'verhuizingen' van klanten tussen de verschillende aangesloten banken binnen de Rabobank geregistreerd. De gegevens uit het oude systeem zijn geconverteerd naar het nieuw opgeleverde systeem.


BANKBEDRIJF Rabo International 1999 - 2001

Functie: Business analist
Project: Realiseren nieuwe applicatie voor personeelsgegevens RI
Taken: Procesanalyse, opstellen eisen en wensen t.a.v. informatiesysteem voor de afdeling Human Resources van Rabo International. Opstellen definitiestudie t.b.v. de realisatie door de IT-ontwikkelafdeling. Met dit systeem worden alle HR-gegevens van medewerkers van Rabo International (3500) bijgehouden. Mutaties kunnen op afstand door de HR-afdelingen van buitenlandse vestigingen rechtstreeks worden aangebracht (web-applicatie gekoppeld aan Sybase database).


BANKBEDRIJF Rabobank Nederland 1997 - 1999

Functie: Projectleider
Project: Realiseren nieuwe applicatie voor management-informatie betalingsverkeer
Taken: Projectleiding over analyse, ontwerp en bouw ARE, management-informatiesysteem betalingsverkeer (IBM mainframe). Dit systeem levert maandelijks rapportages over standen en omzetten op rekeningen van klanten van de Rabobank, gecumuleerd naar klant, rekening, Rabokantoor, rekeningsoort en levert informatie aan andere systemen voor managementinformatie.


OVERHEID Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam 1995 - 1996

Functie: Data administrator
Project: Inrichten gegevensgericht informatiseren
Taken: Data administration binnen afdeling DIA: Dienst Informatisering en Automatisering van het gemeentelijk havenbedrijf, opzetten gegevensgericht informatiseren.


TELECOM BEDRIJF PTT Telecom 1993 - 1995

Functie: Projectleider conversie
Project: Realiseren nieuwe applicatie voor beheer vaste verbindingen
Taken: Projectleiding voor bouw van programmatuur voor schoning en conversie van gegevens. Aansturing van het daadwerkelijke schonings- en conversieproces. Hierbij werd gebruik gemaakt van MS-Access voor het tijdelijk opslaan van de gegevens alvorens ze werden geschoond en naar het nieuwe formaat werden geconverteerd. Voor het controleren van de consistentie van gegevens onderling werd gebruik gemaakt van VBA-programma's.


OVERHEID VROM, Direct. Volkshuisvesting 1991 - 1992

Functie: Adviseur Informatievoorziening en Automatisering
Project: Quality assurance
Taken: Beoordelen systeemontwikkelingsprodukten: informatie-analyses, functioneel ontwerpen. Audit m.b.t. de doeltreffendheid systeemontwikkeling en beveiliging op een gedecentraliseerd administratiesysteem.
OVERHEID Belastingdienst, BAC 1991

Functie: Senior Gegevens Specialist
Project: Ontwikkelen nieuw aangifte- en heffingensysteem van de belastingdienst
Taken: Gegevensmodellering in mainframe dictionary omgeving (CCC en Datamanager).


OVERHEID VROM, Direct. Volkshuisvesting 1990

Functie: Senior Gegevens Specialist
Project: Quality assurance
Taken: Advisering over gegevens-modellering en gegevens-management. Beoordeling van definitiestudies en basisontwerpen.


METHODEN en TECHNIEKEN: