No Title
cv: 4957 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSharepoint/.NET

01-dec-2012
Sharepoint 2003/2007 & .NET werk

Periode Naam opleiding Niveau Locatie

70-176: Designing and implementing Desktop Applications Certificaat
Rotterdam - ZH - Nederland

70-152: Designing and Implementing Web Solutions with Microsoft Visual InterDev® Certificaat
Rotterdam - ZH - Nederland

Algemeen MBO
Rotterdam - ZH - Nederland

70-175: Distributed applications for Visual Basic 6.0 Certificaat
Rotterdam - ZH - Nederland


Naam vaardigheid Niveau Laatst gebruikt/ervaring
ASP Expert Recentelijk gebruikt / 3 jaar
ASP.NET Expert Recentelijk gebruikt / 2 jaar
C# Expert Recentelijk gebruikt / 1 jaar
IIS 5.0 Expert Recentelijk gebruikt / 2 jaar
JavaScript Enige ervaring Recentelijk gebruikt / 1 jaar
Sharepoint Portal Server 2003 Expert Recentelijk gebruikt / 1 jaar
SQLServer 2000 Expert Recentelijk gebruikt / 3 jaar
VB.NET Expert Recentelijk gebruikt / 2 jaar
Visual Basic 6 Expert Recentelijk gebruikt / 4 jaar
Visual Studio .NET Expert Recentelijk gebruikt / 2 jaar
Webparts Expert Recentelijk gebruikt / 1 jaar

5/2006 - Huidig Sharepoint Consultant/.Net developer Den Haag
Den Haag/ZH

Op dit moment onderzoek ik bij een grote organisatie de implementatie van een SPS/WSS omgeving. De reden is dat er in de toekomst een totaal nieuwe omgeving geinstalleerd moet worden, omdat deze op 4 verschillende lokaties beschikbaar moet komen(wereldwijd).

Verder doe ik onderzoek naar Sharepoint 2007 om te kijken of we deze in de nabije toekomst kunnen gaan inzetten, zodat op alle lokaties dezelfde portal beschikbaar komt.

Verantwoordelijk voor de huidige SPS/WWS 2003 infrastrucuur. Alsmede advies gegeven over de te volgen strategie.

Diverse .NET projecten gedaan, met de onderstaande software:
VSTO Tools voor Office 2003
.NET 2.0, C#, VB.NET, ASP.NET & Visual Studio 2005
SQL Server 2000 & SQL Server 2005
WebParts for SPS2003

8/2005 - 5/2006 .NET ontwikkelaar Fortis
Utrecht/N/A

Binnen Fortis ASR is er gekozen voor een intra
net voor de medewerkers, waarop zij al hun
zaken kunnen regelen m.b.t. verzekeringen, enz.
Ik werk met een team samen van 4 mensen
aan dit intranet.

Binnen dit project worden personeelsverzekering
en aangeboden voor de interne medewerkers
Van Fortis ASR. Deze formulieren(usercontrols)
worden opgebouwd aan de hand van
XML formulieren waarin de definities staan. Zo
kan er dus online een wijziging in een formulier
gemaakt worden, waardoor er geen nieuwe
versie opgeleverd hoeft te worden.

Op dit moment ben ik bezig om deze logica uit
te breiden waarbij er totaal geen velden in een
usercontrol staan, maar deze dynamisch wordt
opgebouwd vanuit de XML. Deze controls zullen
hun eigen logica gebruiken en halen dus alle
setting uit de XML file.

Verder begeleid ik 2 interne medewerkers van
FortisASR in dit project op het gebied van VB.
NET zodat ze uiteindelijk het bovenstaande zelf
kunnen gaan verder ontwikkelen.

6/2005 - 8/2005 Consultant, ontwikkelaar IPMMC
Utrecht/N/A

IPMMC wilde migreren van Lotus Notes naar
SPS 2003.

Vanuit Notes zijn de CRM gegevens geconver-
teert naar SQL Server 2000. Deze zijn nu
beschikbaar gesteld in SPS 2003 via een zelf
ontwikkeld webpart. Dit webpart maakt gebruik
van een datalist wat gekoppeld is een datagrid.
Zo zijn de gegevens relationeel te benaderen.

De documenten die in Notes staan(43.000) zijn
door een collega grotendeels gemigreerd naar
SQL Server 2000.
Hierna zijn ze door een zelfgemaakte tool
ingelezen. Via deze tool kon je aan de hand
van een koppelings tabel deze documenten
direct kopiëren naar de geselecteerde document
libraries in SPS of Teamsites. De gegevens uit
notes werden hierbij als meta-data meegenomen
in de document libraries gezet.

Er is een tool gemaakt die aan de hand van
CAML een Teamsite kan creëren, incl. document
libraries, views, items, naamgeving, enz. Of je
kunt bepaalde views, documentlibraries, enz
wissen. Met name dient deze tool voor het
creëren van teamsite die wel een andere naam
hebben maar wel dezelfde structuur hebben.

Er zijn 3 templates ontwikkeld in Word met VBA,
die ervoor zorgen dat vanuit de CRM gegevens,
automatisch brieven, faxen en verslagen
gemaakt worden. Dit kunnen voor verschillende
bedrijven en contactpersonen tegelijk zijn. Deze
kun je automatisch bewaren op een gekoppelde
teamsite of SPS document bibliotheek.
Nadat de brieven gemaakt zijn, krijgen ze
automatisch een referentie nummer. Door op de
automatisch gegenereerde ‘save’ werkbalk te
drukken worden ze direct op de geselecteerde
SPS of TeamSite bewaard, incl. de daar
benodigde metavelden. Dit gebeurd zonder
tussenkomst van het word-save dialoog venster.

4/2005 - 5/2005 SPS ontwikkelaar/Consultant Gemeente Haaglanden
Den Haag/N/A

Zowel de document libraries als de image
libraries binnen SPS ondersteunen wel multiple
uploads, maar nemen hierbij niet meteen de
meta-gegevens over voor alle files die ge-
upload worden. Er is een web user control
gemaakt die dit wel ondersteund. Je kunt dus nu
eerst de metavelden invullen van een
bibliotheek, waarbij er nu wel gecontroleerd
wordt vooraf of je de verplichte
gegevens hebt ingevuld, en daarna meerdere
files tegelijk uploaden. Na deze upload worden
alle metavelden automatisch ge-upload met
de eerder ingevulde invoer. Zo voorkom je dus
dat als je 50 plaatjes/documenten upload, je
niet 50x dezelfde meta-informatie hoeft in te
voeren.

3/2005 - 4/2005 VBA Ontwikkelaar LTO, RIVM, Grontmij
diverse/N/A

Diverse projecten gedaan. Grotendeels het
maken van word-templates met koppelingen
naar SQL Server 2000.

2/2005 - 4/2005 SPS ontwikkelaar, consultant Kenniscentrum GOC
Veenendaal/N/A

Sharepoint Portal Server 2003
Implementatie SPS 2003 gebaseerd op de
wensen en eisen van de klant. Veel samen
gewerkt met zowel de klant als collega’s.
CSS sheets aangepast, templates gemaakt.
Verder structuur portal opgezet.

1/2005 - 1/2005 SPS Ontwikkelaar Essent
Utrecht/N/A

Migratie van 15.000 documenten van het oude
SPS systeem, naar het nieuwe SPS 2003
systeem. XML file die dient voor de migratie
compleet herschreven zodat alle documenten
direct op de juiste plek in de SPS2003 terecht
kwamen.

11/2004 - 1/2005 SPS Ontwikkelaar Essent
Utrecht/N/A

Implementatie Organigram Essent. Dit webpart
maakt aan de hand van de SPS profielen data-
base een XML file gebaseerd op de
verschillende afdelingen en onderafdelingen incl.
de medewerkers. Verder tekent het webpart in
organigram weergave de structuur van de
organisatie van Essent. Het webparts geeft de
medewerkers weer en er kan op geclicked
worden. Als dit gebeurd dan zal in het 2de web
part de gegevens van de persoon getoond
worden.

2/2004 - 10/2004 Ontwikkelaar/Ontwerper/Analist IPCGroen
Arnhem/N/A

IPC Groen heeft een planningssysteem ontwikkeld in Excel 2000, waarbij de gegevens uit een SQL Server 2000 worden gehaald. Dit systeem dient ter ondersteuning van de cursussen die worden gegeven bij IPC Groen. Het is een volwaardig planningspakket.
Er waren echter nog wat kleine problemen en er moesten stukken bijgebouwd worden. Zowel in Excel als in ASP.

Verder is er begonnen aan de 2 fase van het planningspakket. Hierbij kan men automatisch resources plannen aan de hand van de gekozen cursus. Het systeem zoek zelf de beschikbare resource(s) erbij die nodig zijn om een cursus te geven. Dit alles verloopt nog steeds via Excel 2000 en SQL-Server 2000

VB, VBA, ASP, Excel, SQL Server 2000

5/2004 - 5/2004 Consultant Sharepoint Portal Server 2003 HKZ
Utrecht/N/A

HKZ heeft behoefte aan een duidelijke
informatie stroom, waarin zij haar
certificeringschema’s kan ontwikkelen.
Vooral het centraal beschikbaar stellen
van informatie m.b.t. deze schema’s is een
vereist. Ik heb deze periode onderzoek
gedaan naar de informatie voorzieningen
binnen het HKZ. Verder is er een analyse
gedaan m.b.t. het implementeren van een
sharepoint portal server voor de informatie
behoefte. Hierover is een rapport verschenen
wat nu ter evaluatie bij de directie ligt

12/2003 - 2/2004 Ontwikkelaar/Ontwerper Pareto
Zoetermeer/N/A

De nuffic is een stichting die alle cursussen in Nederland registreert die geschikt zijn voor buitenlandse studenten. Eerst verliep de registratie via documenten en het invullen in Access. De opdracht was om dit proces te vereenvoudigen met behulp van een Internet applicatie en een SQL Server 2000.

Er is een internet applicatie ontwikkeld waarbij elk instituut zijn vragenlijsten nu online kun invullen. Aan de hand van een authorisatie proces kan nu online bijgehouden worden wie wat heeft ingevuld en wat de status van zo’n vragenlijst is. Verder kan ieder instituut zijn eigen vragenlijst nu nogmaals nakijken aan de hand van Crystal Reports, of ze verbeteren indien ze niet goedgekeurd zijn.

Kenmerken : C#, Crystal Reports, ASP.NET, SQL Server 2000

9/2003 - 12/2003 Programmeur Haagse Hoge School
Den Haag/N/A

Diverse aanpassingen m.b.t. het cijferregistratie systeem, wat geschreven is in OpenRoad en ABF (incl. C++ en Embedded SQL) onder Sun Solaris 2.7.
Aanpassingen hebben vooral plaatgevonden in de C++ en Embedded SQL code.

3/2003 - 9/2003 Sr. programmeur/Analist/Consultant Cane Consulting
Den Haag/N/A

Werkzaamheden:
Ontwikkeling en implementatie van een urenrealisatie module in ASP.NET. Deze is bovenop Synergy(exact) gebouwd. Het gehele dataverkeer is via verschillende DLL's opgebouwd.

Uitwerken (FO) & implementeren van een online (prototype) registratie/vragen systeem wat dient ter voorkoming van ongelukken m.b.t. vrachtwagenchauffers. De gehele applicatie is via ASP.NET gemaakt m.b.v. SQL Server 2000. De database is zo opgebouwd dat alle vragen, mogelijke antwoorden, scores en conclusies direct uit de database komen en ook online veranderd kunnen worden. Verder rapportages gemaakt m.b.v. Crystal Reports.

2/2002 - 2/2003 E-builder ECORYS Nederland
Rotterdam/N/A

Werkzaamheden:
Het opzetten en implementeren van een totaal nieuw CRM pakket wat ontwikkeld is in .NET met SQL Server 2000 als back-end.

Wekelijkse rapportages aan management, alsmede wekelijks overleg m.b.t. de voortgang van het project.

Het pakket is ontwikkels door totaal 3 mensen, waarbij ik een schakel was tussen het management en het ontwikkelteam.


Het pakket bestaat uit de volgende modules:
CV module - ontwikkeld in ASP.NET (Vb.NET)
CRM module - ontwikkeld in VB.NET
HRM module - ontwikkeld in VB.NET
Projecten/Facturatie module - ontwikkeld in VB.NET
Urenverantwoordings module - ontwikkeld in ASP.NET(C#)
Rapportage module - Ontwikkeld met Crystal Reports.

Het pakket draait sinds April 2003 succesvol bij deze organisatie.

7/2001 - 12/2002 Ontwikkelaar/consultant (via detachering) AXA Verzekeringen
Den Haag/N/A

Het oplossen van diverse storingen binnen het
Servicenet (intranet voor verzekeringsagenten).

Het schrijven van een uitgebreid advies met
betrekking tot het AXA-Servicenet. In dit advies
is beschreven hoe de toekomst van dit AXA-
Servicenet er uit zou moeten zien, almede een
richtlijn tot personalisering van het Servicenet,
oftwel het omzetten van het AXA-servicenet
naar een Portal omgeving.

Tools:
Oracle 8.0 & T.O.A.D, Visual Interdev 6.0 & Cold Fusion

2/2002 - 3/2002 Ontwikkelaar Traffic Jam(detachering)
Rotterdam/N/A

Het maken/opzetten van een database en een
internet site waarbij alle modem-calls via het
internet en een pars programma in de SQL
database terechtkomen. Vervolgens kan men
via het internet naar zijn eigen modem-calls
kijken aan de hand van een wachtwoord en
username. Deze calls kunnen zowel per maand/dag bekeken worden.
Verder het maken van een facturering systeem
gebaseerd op de bovenstaande gegevens
geheel via het internet. Alle database koppeling
lopen via zelf ontwikkelde DLL’s in ASP.

tools : Visual Basic 6.0 & Visual Interdev 6.0

6/2001 - 7/2001 Ontwikkelaar Haagse Hoge School (via detachering)
Den Haag/N/A

Vervolg traject:
Rapportage tools betreffende studenten
informatie. Deze rapportage dienen
geheel te dienen voor interne als
externe informatie met betrekking
tot de studenten informatie database.
Verder komt is alle output te bekijken
via een HTML engine, die door mijzelf
ontwikkeld is.

Tools:
OpenRoad 4.0, OpenIngres II & ABF

4/2001 - 6/2001 E-Builder/Technisch teamleider Picotel (detachering)
Hoofdorp/N/A

Het maken/opzetten van databases en een
complexe internetsite, incl. betalingsverkeer,
boekings/registratiesysteem, authorisatielevels.
Verantwoordelijk voor de realisatie en
Implementatie/testen. Technische aansturing
team van 3 ontwikkelaars. www.picotel.nl.

Tools:
Visual Basic 6.0, Visual Interdev 6.0, ASP/VB-
script, Java-script, TWYP (betalingskopp.)

12/2000 - 1/2001 E-Builder NetM@gic intern project
Rijswijk/N/A

Het ontwikkelen / implementeren van het interne
Intranet van Netm@gic gebaseerd op Microsoft
Digital Dashboard. Het intranet heeft een portal
functie, waarbij iedereen (afhankelijk van zijn
rechten) zijn eigen content & lay-out kan
bepalen. Het Digital Dashboard & Intranet
maakt gebruik van SQLServer 7.0.

12/2000 - 12/2000 Ontwikkelaar Haagse Hoge School (detachering)
Den Haag/N/A

Vervolg traject:
Het ontwikkelen van een taakverdelings-
systeem wat dient om leraren aan de hand van
vaardigheden taken/subtaken in de combinatie
van een periode in te plannen
Het maken van een HTML Engine die er voor
zorgt dat de GUI-schermen omgezet worden
naar een HTML pagina, dus WYSIWYG.

11/2000 - 11/2000 Ontwikkelaar EDS
Leidschendam/N/A

Het ontwikkelen, testen en implementeren van oude Ingres ABF applicaties naar Ingres OpenRoad

Tools:Ingres 2 en OpenIngres 6.4, ABF, OpenRoad

8/2000 - 9/2000 Internet ontwikkelaar Servicelink IT (intern project)
Barendrecht/N/A

Het ontwikkelen van www.flexilink.nl wat dient als interactief uitzendbureau. De website heeft de volgende functies:
Sollicitanten kunnen solliciteren op projecten, waarbij ze online hun C.V. kunnen invoeren.
Sollicitanten kunnen online hun gegevens wijzigen.
Er kan elke dag een mailing via de webbrowser gemaild worden naar bedrijven en/of sollicitanten met openstaande projecten
Personeel kan vanaf thuis de gehele website besturen (invoer, afhandeling, lay-out, enz.) vanuit huis, d.m.v. een SSL verbinding en de juiste accounts.

tools : ASP/Visual Interdev 6.0

2/2000 - 9/2000 Database / software / internet ontwikkelaar Servicelink IT (Detacherings bedrijf)
Barendrecht/N/A

Het ontwerpen / ontwikkelen & implementeren van de oude (Access’97) database naar Visual Basic / Visual Interdev, alsmede het opzetten van een nieuwe database structuur. Dit programma dient als klanten/personeels database maar ook voor de totale facturatie binnen het bedrijf (verschillende B.V.’s) d.m.v. het online invullen van dagstaten via het web door het personeel.

Tools : ASP/Visual Interdev, Visual Basic v6.0
MS SQL Server 7.0, MS Access 97/2000

3/1999 - 6/2000 Ontwikkelaar Haagse Hoge School (detachering)
Den Haag/N/A

Het ontwikkelen van een taakverdelings-
systeem wat dient om leraren aan de hand van
vaardigheden taken/subtaken in de combinatie
van een periode in te plannen
Het maken van een HTML Engine die er voor
zorgt dat de GUI-schermen omgezet worden
naar een HTML pagina, dus WYSIWYG.
Millennium proof maken van oude Ingres ABF
applicaties
Tools : OpenRoad 4.0, OpenIngres II & ABF

1/2000 - 1/2000 Database / software / internet ontwikkelaar Servicelink IT (intern project)
Barendrecht/N/A

Het ontwikkelen van een webbased sales applicatie, waarbij de afdeling sales alle forecast via een web-enabled applicatie in kan vullen.

tools : ASP/Visual Interdev

6/1998 - 12/1998 Ingres/Windows 4GL Programmeur I&A Den Haag (detachering)
Den Haag/N/A

Het ontwikkelen van diverse standaard
standard software.
Maken van een HTML engine onder UNIX met Windows 4 GL.
Deze engine bouwt rapporten op vanuit SQL via HTML tabellen die d.m.v. procedures in elkaar gezet worden. Op deze overzichten staan de gegevens voor mensen die een uitkering hebben in gemeente Den Haag. Daarna worden ze d.m.v. een ‘postscript converter’ geconverteerd naar postscript formaat.

Tools : OpenRoad 4.0, OpenIngres II & ABF

12/1992 - 3/1998 Van alles IHS Rotterdam
Rotterdam/N/A

Systeembeheerder / Software Developer & Internet Developer
Beheren, implementeren en opzetten van verschillende netwerken;
Ontwikkelen van database systemen;
Opzetten van een intern en extern internet;
Geven van computerlessen aan cursisten;
Verlenen van support.