No Title
cv: 6843 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProgrammeur Java/J2EE Ontwikkelaar Java/J2EE Specialist Database designer Architect
Landsmeer
Direct
Programmeur Java/J2EE Ontwikkelaar Java/J2EE Specialist Database designer Architect

Algemene opleidingen:
MEAO
Amsterdam College
Diploma:
Informatica
Open Universiteit
4 modules


Taalvaardigheid:
Spreken
Schrijven
Nederlands
Moedertaal:
Moedertaal: Engels
Zeer goed
Goed

Vakopleidingen:
Datawarehouse Design
Oracle
Certifcaat
Projectmatig werken
Brunel
NVT
Communicatieve Vaardigheden
Brunel
NVT
Algemene opleiding: bankbedrijf
NIBE
Certificaat


Uitgevoerde Functies:
Programmeur
Java/J2EE Ontwikkelaar
Java/J2EE Specialist
Database designer
Architect
Programmeertalen:
Java; o.a. JAI, Swing/AWT/JFC, JAXB, Applets, JAI, JNI, Log4J, Jini, JMF 2.1.1, J3D,Hibernate
JEE/JSE/J2ME; o.a EJB, Servlets, JAAS, Webservices, Struts, JNDI, EJB, RMI, JMS, Filter, ObjectFactory, Customtags, XML
JSP,JSF,AJAX,Dojotoolkit
SOAP/SOA
Corba
JDBC/ODBC
PHP
ASP
PL/SQL
C/C++
Basic/ Visual Basic

Scripting:
Jakarta ANT
XML, XSL, XSLT, JSTL,XSD
JSP
CSS
Javascript 1.2
Perl
HTML, WML, DHTML
Macromedia FlashMX Actionscript
EJQL,HQL,XPATH

IDE's:
StudioOne
Websphere Studio Application Developer (WSAD)
IBM VisualAge for Java 3.5
IBM RAD/RSA 7
Borland JBuilder 6 t/m X
Oracle JDeveloper
IntelliJ
Netbeans 3.4 t/m 6.5m1
Borland CBuilder


Application Servers:
Borland Enterprise Server
IBM WebSphere Application Server 3.5
IBM WebSphere Application Server 5.1
IBM WebSphere Application Server 6.1

SUN Application Server 8 PE, GlassFish

SUN Application Server 9 PE, GlassFish

OpenESB
Macromedia Communication Server
Apache Tomcat 5.0
JBoss 3.2
JBoss 4.2
JBoss 4.3
Oracle Application Server 10g

Terracotta Clustered jvm

Databases:
Ingress
Oracle 7 t/m 10g
MS SQL Server
IBM DB2-UDB
MySQL
Sybase
MS-Access

Operating Systems:
Linux (Redhat, Debian)
Mac OSX
Microsoft Windows 9x/NT/2000/XP
AIX /RS6000

Methoden & Technieken:
RAD
RDBMS
OO / UML
ITIL

Periode:
April 2008 - Heden
Bedrijf
Widexs
Functie: Werkzaamheden
Bij Widexs heb ik een 'Database Manager' gebouwd waarmee klanten zelf databases(Mysql,Postgres,MsSqlServer) kunnen beheren.
Programmeertalen
JSE1.6,Perl
IDE
Netbeans6.5
Overig
EJB3.0,
Database
Mysql


Periode:
April 2008 - Sept 2008
Werkzaamheden
Na mijn baan bij de ING ben ik een project voor mij zelf begonnen. Een 3dNavigatie Systeem voor op de gsm.
Het idee hiervoor ontstond op mijn fiets-vakantie naar Zuid-Frankrijk.
Als route planner gebruikte ik TomTom. Echter TomTom houdt geen rekening met hoogte verschillen, dit kan erg lastig zijn.
Dus ik dacht dat kan beter. De NASA geeft elevation data via een webservice, op basis van gps coördinaten. Deze elevation data sla ik op via hibernate in een mysql database, om vervolgens met J3d er een grid van te maken. Met data van googlemaps kan vervolgens een texture over deze grid heen leggen.
Het uiteindelijke doel is een navigatie systeem voor de GSM waar bij ook hoogte verschillen in het plannen van een route worden mee genomen. Echter door de kwaliteit van de data heb ik ook al andere ideen in mijn hoofd.
Programmeertalen
JSE1.6,JME,J3D,Java AdvancedImaging, JAI ImageIO,ImageIOExt,GeTIFF,SRTM,GDAL1.4,GEOS3.0,Webservices, XML,HQL
IDE
Netbeans6.5m1,Hibernate
Overig

Database
Mysql


Periode:
Oktober 2006 - April 2008
Bedrijf
ING, Corporate Market Risk Management
Functie: Information Manager
Werkzaamheden
Beheren ontwikkelen, en ontwerpen van ReALM,BRP
ReALM is een Excecutie systeem dat wordt gebruikt om het risico te analyseren van alle ING hypotheken. Naast het analyseren wordt ook de funding van deze hypotheken door ReALM richting Financial Markets gerealiseerd. Dit systeem wordt nu alleen voor Nederland gebruikt maar in de toekomst zal ook ING Belgie hiermee gaan Werken. Op het moment ben ik bezig met 'Mortgage Offering Hedge project'
BRP of te wel Book Registration Process wordt gebruikt in het kader SOX(Sarbanes Oxley Act).
Studie: reis naar Seoul via de Ring.

Programmeertalen
J2EE1.4: J2SE5, EJB, XML, MQ, AJAX, dojotoolkit
IDE
IBM Rational Software Architect 7.1,RAD 6
Overig
J2EE: JSF, Hibernate, JBPM, RUP, PRINCE2, GPL
Database
Oracle10g
Application Server
Websphere 5.1, Websphere6.1


Periode:
Maart 2006 - April 2006
Bedrijf
Lostboys
Functie: J2EE Specialist
Werkzaamheden
Aanpassen en uitbereiden van een online reisbureau(www.vaya.nl)
Programmeertalen
J2EE1.4: J2SE5, EJB, XML
IDE
Netbeans5
Overig
J2EE: Java, Ebatis, XML,javascript,
Database
Oracle10g
Application Server
Websphere

Periode:
Januari 2006 - Februari 2006
Bedrijf
Frieslandbank
Functie: Java Specialist
Werkzaamheden
De Friesland bank had een verouderd Fiattering systeem. Dit Systeem verwerkte dagelijks ipv realtime. Samen met het team heb ik mee gewerkt aan de architectuur van het nieuwe systeem. Dit nieuwe systeem zal alle transactiestromen verwerken. Het systeem bestaat uit pluggable componenten zodat nieuwe (toekomstige)transactiessystem realtime kunnen worden aangesloten. Daarnaast heb ik me bezig gehouden met de voorbereiding van de bouwstenen waaruit dit systeem bestaat.
Programmeertalen

IDE
Netbeans 5, xmlspy
Overig
SSL, JAAS, ANT, Apache Struts,xslt,Soap .net,xsd,spring framework, hibernate, Swift, Clieop3, Apache XMLBeans
Database
oracle 10g
Application Server
Websphere, JBoss

Periode:
Augustus 2005 - december 2005
Bedrijf
SNT (Wannadoo helpdesk)
Functie: Helpdesk medewerker
Werkzaamheden
Voor SNT ben ik werkzaam geweest als helpdesk medewerker voor Wanadoo. Het was mijn taak klanten van Wanadoo te help en met problemen ivb met adsl family.
De uitdaging van deze job was de klant weer te vreden te hebben gemaakt na het telefoon gesprek. Voor het goed afhandelen van de call heb ik een 2 weken durende kursus gevolgd bij snt. Door dit werk heb mijn communicatie naar klanten kunnen verbeteren. Voor dit werk is visualisatie(wat is de klant aan het doen) belangrijk.
Programma's
Helpdesk programma's specifiek voor wanadoo


Database
Mysql
Application Server
JBoss
Rede beeindiging
Niet de baan die ik ambieer.

Periode:
Oktober 2004 - April 2005
Bedrijf
Abvakabo
Functie: J2EE Specialist
Werkzaamheden
Aanpassen en uitbreiden van een bestaande applicatie voor individuele belangen behartiging van de Abvakabo leden. Union Case System.
Dit systeem is het technische gedeelte van de reorganistatie van de abvakabo. UCS is een individueel klachten afhandelings systeem. Dit systeem beheerd dossiers van leden. Iedere zaak(dossier) van een klant wordt via dit systeem afgehandeld. Door dit systeem worden alle zaken op een centraal punt beheerd. hierdoor kan er efficient (capaciteit) gepland worden.
Voor dit systeem heb ik een swing markup language ontwikkeld.
Programmeertalen
J2EE: Java, EJB, XML
IDE
Borland JBuilder X
Overig
SSL, JAAS, ANT, CVS
Database
Ingress
Application Server
Borland Enterprise Server

Periode:
Juli 2004 - September 2004
Bedrijf
Main Energie
Functie: Architect, J2EE Specialist
Werkzaamheden
Database Design en Applicatie Ontwerp van een On-line Administratie Programma.
Bouw van de Webapplicatie, inclusief facturings systeem.
Deze Applicatie maakt gebruik van Mysql, Tomcat 5.0, jstl, customtag, en Input/Output Filters.
Programmeertalen
J2EE: Java, EJB, XML
IDE
NetBeans, BBEdit, JBuilder
Overig
JDBC, SSL, JAAS, ANT, CVS
Database
Oracle
Application Server
Java Application Server 8

Periode:
Maart 2004 - Mei 2004
Bedrijf
Apple Europe
Functie: DBA / Java Programmeur
Werkzaamheden
Redesign Oracle Database i.s.m. Oracle Application Server.
Deze database heeft als doel het registreren van clickpaden, om te kunnen tracken hoe de online verkopen tot stand zijn gekomen( via email, direct via de site,etc).
Doordat de registratie db niet ontworpen was voor het huidige aantal records (1.000.000+) was er een redesign nodig.
Na de rapportage zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
van partities,clusters, constraints, het opsplitsen van tables, het aanbrengen van stored procedures, views, en het wijzigen van column types.
Doordat de Enterprise java beans vrijwel altijd gebruik maakte van de remote interface onstond er te veel netwerk verkeer. Dit vertraagde de applicatie.
Door herstructurering van de beans is het netwerkverkeer gedaald met 50%.
Programmeertalen
Java, EJB
IDE
Netbeans, BBEdit, JBuilder
Database
Oracle9i
ApplicationServer
Oracle Application Server9

Periode:
Juni 2003 - Februari 2004
Bedrijf
Comned e.a.
Functie: Java Developer
Werkzaamheden
Het ontwerpen en bouwen van een Video-conferencing systeem. Dit systeem biedt de mogelijkheid aan de verkoper/verkoopster om zich zelf aan te bieden aan de klanten die op dat moment zijn ingelogd. Zo is hij instaat zelf zijn verkopen te kunnen verhogen. Alleen op basis van jmf kwam de applicatie door de proof of concept. Hiervoor heb ik een rtp over tcp implementatie ontworpen. MacroMedia FlashMx i.s.m. CommunicationServer bleek te langzaam.
Wat freelance opdrachten gedaan voor het MBK.
Programmeertalen
Java, MarcoMedia ActionScript
IDE
NetBeans
Overig
CVS, ANT, JMF, Apache Jakarta Tomcat, RTP, JAI
Database
Oracle8i
Application Server
Apache Jakarta Tomcat

Periode:
Februari 2003 - Mei 2003
Werkzaamheden
Paar maanden sabatical om het tempo van de studies aan de Open Universiteit wat te verhogen.

Periode:
November 2002 - januari 2003
Bedrijf
Zima
Functie: Java Specialiast
Werkzaamheden
Bouwen van een effecten analyse programma.
Dit programa bestaat uit 4 delen; Reuters3000, Oracle9i, jakarta-tomcat, en een user-applicatie waarmee effecten kunnen worden geanalyseerd.
Om een bepaalde periode (door de administrator aan te geven maar minimaal 1 x per seconde) worden koersen toegevoegd aan de database.
Wanneer een gebruiker een bepaald fonds wil tracken of analyseren worden de gegevens uit de db weergegeven in een grafiek of in verschillende soorten grafieken.
Door deze applicatie heeft Zima één Reuters abonnement nodig i.p.v. één voor elk handelaar. Dit betekent dat Zima op jaarbasis ongeveer $54.000,-- dollar bespaart.
Programmeertalen
PL/SQL, Java, Visual Basic
IDE
VisualBasic 6, IntelliJ


Periode:
Juli 2001 - Oktober 2002
Bedrijf
Aenova Software
Functie: Java Specialist
Werkzaamheden
Conversie van een uren verantwoording programma van RMI naar java server pages.
Ontwikkeling van een "Multi Application Server". De Multi Application Server is een op Java, EJB, RMI, SQL en CORBA gebaseerde applicatie server.
* UML Design voor Multi Application Server.
* Ontwikkeling van Multi Application Server.
* UML Design voor JSP files en objecten.
* RMI link tussen Applicatie Server en Apache Tomcat.
* Configuratie van Tomcat.
* Ontwikkeling "Custom Tags"
* Ontwikkeling beans voor JSP files.
* JSP link voor Internet Information Server.
Programmeertalen
Java, J2EE, C++, PL/SQL, Javascript 1.2, ANT build scripts
IDE
Borland JBuilder, NetBeans, IntelliJ
Application Server
Apache Jakarta-tomcat, Zelf ontwikkelde "multi application server"


Periode:
Januari 2001 - mei 2001
Bedrijf
Nedap
Functie: Java Specialist, Architect
Werkzaamheden
Functioneel ontwerp en proof of concept van Mobile pay voor BP: door middel van IVR of WAP gelimiteerd benzine tanken.
Zodra een klant naar een bepaald nummer beldt, zich authentiseert, autoriseert, kan hij afhankelijk van zijn buget gaan tanken bij de voor hem vrij gegeven pomp.
Kpn Mobile verzorgde IVR en de betalingen.
Nedap beheerde de database, de Applicatie Server en de embedded servers op locatie.
Programmeertalen
Java, C++
IDE
Borland JBuilder
Overig
JINI, RMI, JNDI, Java Communications
Database
Oracle8i


Periode:
Augustus 1998 - Januari 2001
Bedrijf
Brunel IT
Functie: Java programmeur
Werkzaamheden
Diverse projecten voor verschillende opdrachtgevers. De gemiddelde project duur was ongeveer 6 maanden.
* EDI TIE: B2B Internet applicaties. Gebruikte technieken: Internet Information Server, Ms Sql Server, ASP, Java.
* Lucent: Y2K Management tool: Een management tool om de voortgang van Software en hardware Y2K-aanpassingen te monitoren. De applicatie was Beschikbaar voor het gehele EMEA gebied hierbij werd gebruik.
* Mattel Europe: Aanpassingen in bestaande software, een online Salesheet applicatie voor sales managers.
* HSL Zuid: Diverse netwerk applicaties.
ABN AMRO Bank: Ontwikkeling van online banking(Beleggen en betalen).
Programmeertalen
Java, Visual Basic, C++, Perl, PL/SQL
IDE
VisualAge, Websphere, Visual Café, JDeveloper, JBuilder, Visual Studio
Database
MS SQL Server,DB2, Oracle, MSaccess, Sybase
Application Server
IBM Websphere, Custom Build Application Server

Periode:
Oktober 1997 - Juli 1998
Bedrijf
NCR
Functie: Programmeur
Werkzaamheden
Remote Intranet Management Services.
Een Systeem om via het net te kunnen waarnemen waar systemen niet volledig functioneren.
* Ontwikkelingen in VB, Java en Oracle Databases.
* Management systeem gebaseerd op ITIL.
Systeem Management voor diverse bedrijven.
Programmeertalen
Java, Servlets, JDBC, Jchart, VB
IDE
Borland JBuilder
Overig
Tivoli
Database
IBM DB2
Application Server
Java Server
Webserver
Tomcat


Periode:
Augustus 1997 - Oktober 1997
Bedrijf
ING
Functie: Applicatie beheerder
Werkzaamheden
Voor ING heb ik geholpen met applicatie beheer voor het pakket Per Saldo.
Per Saldo is een elektronische Betaal en Administratie pakket. Dit pakket was bedoeld voor het MKB.
Programmeertalen
C++, Fortran, Borland CBuilder
Database
Oracle7


Periode:
Juni 1996 - Juni 1997
Bedrijf
ABN-AMRO
Functie: Beheer valuta rekeningen voor emissies
Werkzaamheden
Op deze afdeling van de ABN AMRO worden emissie rekeningen beheerd. Ik had 12 rekeningen tot mijn verantwoording.
* Direct Contact met de dealing room.
Controle proces geautomatiseerd.
Programmeertalen
Visual Basic onder Excel.